Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF

08. 11. 2020

Commemorative Postmark:
50th Anniversary of the fencing club of F. Martinengo

50th Anniversary of the fencing club of F. Martinengo
Day of use: 12. 11. 2014
 
Post office: BRATISLAVA 1
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 50. výročia založenia Šermiarskeho klubu F. Martinega.


Text motifs: BRATISLAVSKÝ ŠERMIARSKY KLUB F. MARTINEGA / 50. / 1964 VÝROČIE 2014

Pictorial motifs: Znak TJ Žižka Bratislava (v hornej časti konská hlava, pod ktorou sú umiestnené prekrížené športové šermiarske zbrane fleuret a šabľa) a v pravej časti súčasný znak BŠK Martinengo (erb mesta Bratislava prekrížený šabľou a kordom).

Thematic description and context:

Klub založil v r. 1964 šermiarsky majster Vojtech Artim (tréner moderných päťbojárov na OH v Londýne) pri TJ Žižka Bratislava. TJ Žižka mala v tej dobe 2 oddiely - jazdecký a šermiarsky. Vyrástla tam medzi inými aj 3-násobná olympionička zmš. Katarína Ráczová - Lokšová pod vedením šermiarskeho majstra Dr. Aladára Koglera. Po r. 1989 došlo k odídeniu šermiarskeho oddielu z TJ Žižka, ktorý sa osamostatnil a prijíma názov Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga Bratislava. Klub v súčasnosti patrí k najvýznamnejším šermiarskym klubom na Slovensku a zbiera popredné umiestnenia na Slovensku a aj vo svete.


Author (source) of the description: Marian Linder


Possibility to get this special cancellation


If you are interested in getting this special cancellation on postal card or envelope, please, send your request by email: filanotes@gmail.com
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists