Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Iné akcie a podujatia:
50. stretnutie Spoločenstva kresťanskej filatelie Sv. Gabriel v Bytči

50. stretnutie Spoločenstva kresťanskej filatelie Sv. Gabriel v Bytči
Miesto: Dom kultury, Treskonova ul., Bytča
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 16. 04. 2016

Informácia o 50. stretnutí Spoločenstva kresťanskej filatelie Sv. Gabriel v Bytči.


Spoločenstvo kresťanskej filatelie na Slovensku Sv. Gabriel

Vedenie Spoločenstvo kresťanskej filatelie na Slovensku Sv. Gabriel si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na


50. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,


ktoré sa uskutoční v sobotu 16. aprila 2016 v Bytčii s týmto predbežným programom:

  • 8.00 - sv. omša vo farskom kostole Všetkých svätých
  • 8.30 - prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického materiálu)
  • 10.00 - privítanie, zhodnotenie činnosti od posledného stretnutia, hospodárska správa, revízna správa, organizačné otázky, diskusia.
  • 11.30 - výmena filatelistického materiálu
  • 13.00 - pre záujemcov bude sprístupnený Štátny archív i s odbornym sprievodom pani riaditeľky J. Kurucárovej (cca 1 hod.)

O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.

Verím, že práve pre dobrú polohu mesta a pomerne dobrú dostupnosť vlakového i autobusového spojenia stretneme sa opäť v hojnom počte a stretnutie bude vydarené. Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.

Vítaní sú i nečlenovia SSG.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov