Krásy našej vlasti: Kaštieľ Márie Terézie v Holíči

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná kaštieľu Márie Terézie v Holíči.

10. 06. 2022

Celinová obálka s prítlačou:
50 rokov štatútu mesta Dubnica nad Váhom

50 rokov štatútu mesta Dubnica nad Váhom
Deň vydania: 15. 04. 2010
 

Celinová obálka Veľkomoravský šperk s prítlačou 50 rokov štatútu mesta Dubnica nad Váhom.
Celinová obálka Veľkomoravský šperk s prítlačou
50 rokov štatútu mesta Dubnica nad Váhom


Deň vydania: 15. 4. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Peter Augustovič
Autor prítlače: Jozef Vydrnák
Predajná cena: 0,57 €

Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov