Pošta: 44. ročník Rallye Tatry - Majstrovstvá Slovenska - www.postoveznamky.sk

Nitra - Mezopotámia severu

Popularizačný článok určený aj pre nefilatelistickú verejnosť venovaný mestu NITRA z pohľadu poštových známok.

06. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
44. ročník Rallye Tatry - Majstrovstvá Slovenska

44. ročník Rallye Tatry - Majstrovstvá Slovenska
Deň používania: 26. 05. 2017
 
Pošta: POPRAD 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Poprade pri príležitosti 44. ročníka Rallye Tatry usporiadaného ako Majstrovstvá Slovenska.


Textový motív: 44. ROČNÍK / MAJSTROVSTVÁ / SLOVENSKA / 44th Rallye Tatry (logotyp)

Obrazový motív: Logo 44. ročníka RALLYE TATRY

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov