Známkové územia - Kurónsko (I.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (I. časť).

26. 02. 2021

Príležitostná pečiatka:
44. ročník Rallye Tatry - Majstrovstvá Slovenska

44. ročník Rallye Tatry - Majstrovstvá Slovenska
Deň používania: 26. 05. 2017
 
Pošta: POPRAD 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Poprade pri príležitosti 44. ročníka Rallye Tatry usporiadaného ako Majstrovstvá Slovenska.


Textový motív: 44. ROČNÍK / MAJSTROVSTVÁ / SLOVENSKA / 44th Rallye Tatry (logotyp)

Obrazový motív: Logo 44. ročníka RALLYE TATRY

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov