Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Príležitostná pečiatka:
30. výročie vzniku Slovenskej pošty

30. výročie vzniku Slovenskej pošty
Deň používania: 02. 10. 2023
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislava pri príležitosti vydania poštovej známky 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou).


Textový motív: POŠTA / 30. VÝROČIE VZNIKU / SLOVENSKEJ POŠTY

Obrazový motív: Poštová schránka s listom.

Výtvarný návrh pečiatky: Mgr. Art. Filip Heyduk

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov