Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Poštový lístok s prítlačou:
25. výročie Slovenského olympijského výboru

25. výročie Slovenského olympijského výboru
Deň vydania: 22. 09. 2018
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Dobrý nápad Slovensko s prítlačou k 25. výročiu Slovenského olympijského výboru (SOV)


Textový motív: 25. VÝROČIE SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

Obrazový motív: Logo Slovenského olympijského výboru a symbolické znázornenie viacerých športov, napr. hod oštepom, skok o žrdi, moderná gymnastika, skoky na lyžiach, beh, beh cez prekážky a víťaz v cieli.

Tematický popis a súvislosti:

Slovenský olympijský výbor (SOV) je občianske združenie, ktoré riadi olympijské hnutie na Slovensku. SOV bol založený 19. decembra 1992 a uznaný 20. januára 1993. Medzinárodným olympijským výborom (MOV) bol schválený ako slovenský člen tejto organizácie a jediný zástupca Slovenska na olympijských hrách a iných podujatiach MOV na zasadnutí MOV 24. októbra 1993 v Monte Carle. Členmi SOV sú národné výbory pre športy, ktoré sa zúčastňujú Olympijských hier ako aj jednotliví športovci. Súčasným prezidentom SOV je Anton Siekel, zvolený 26. novembra 2016. SOV sídli na Kukučínovej ulici 26 v Bratislave.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov