All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 09. 2024

Postal Card with imprint:
25th anniversary of the Slovak Olympic Committee

25th anniversary of the Slovak Olympic Committee
Date of Issue: 22. 09. 2018
Face value: T2 50g 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal (correspondence) card with embossed stamp Good Idea Slovakia with the imprint for the 25th anniversary of the Slovak Olympic Committee (SOC)


Text motifs: 25. VÝROČIE SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

Pictorial motifs: Logo Slovenského olympijského výboru a symbolické znázornenie viacerých športov, napr. hod oštepom, skok o žrdi, moderná gymnastika, skoky na lyžiach, beh, beh cez prekážky a víťaz v cieli.

Thematic description and context:

Slovenský olympijský výbor (SOV) je občianske združenie, ktoré riadi olympijské hnutie na Slovensku. SOV bol založený 19. decembra 1992 a uznaný 20. januára 1993. Medzinárodným olympijským výborom (MOV) bol schválený ako slovenský člen tejto organizácie a jediný zástupca Slovenska na olympijských hrách a iných podujatiach MOV na zasadnutí MOV 24. októbra 1993 v Monte Carle. Členmi SOV sú národné výbory pre športy, ktoré sa zúčastňujú Olympijských hier ako aj jednotliví športovci. Súčasným prezidentom SOV je Anton Siekel, zvolený 26. novembra 2016. SOV sídli na Kukučínovej ulici 26 v Bratislave.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists