Pošta: 25. Cyrilometodské dni v Terchovej - www.postoveznamky.sk

100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.

28. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
25. Cyrilometodské dni v Terchovej

Deň používania: 03. 07. 2014
 
Pošta: TERCHOVÁ
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania 25. Cyrilometodských dní v Terchovej.


Textový motív: 25. CYRILOMETODSKÉ DNI

Obrazový motív: Symbolický dvojkríž nad písmenami CmD (m symbolizuje trojvršie).

Výtvarný návrh pečiatky: Jozef Kútny

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov