Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám odtlačky výplatných strojov Slovenského olympijského výboru

2. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2018

2. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2018

2. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2018


Popis: Pozvanie na 2. slovensko – českú filatelistickú výstavu NITRAFILA 2018 v Nitre

Miesto: Divadlo Andreja Bagara, Nitra

Vstup: Voľný (bezplatný)

Dátum: 04. 07. 2018 - 08. 07. 2018


2. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2018


2. slovensko – česká filatelistická výstava


NITRAFILA 2018


výstava I. stupňa (národná)


 1. Cieľ výstavy
  Filatelistická výstava NITRAFILA 2018 je súťažná všeobecná filatelistická výstava I. stupňa usporiadaná pri príležitosti osláv „NITRA, MILÁ NITRA“ a
  ● 1190. výročia vysviacky prvého kresťanského chrámu v strednej a východnej Európe
  ● 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka
  ● 770 rokov od udelenia mestských výsad kráľom Belom IV. Mestu Nitra
  ● 100 rokov československej poštovej známky
  ● 25 rokov slovenskej poštovej známky
   
 2. SLOVENSKO – ČESKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA „NITRAFILA 2018“ je pokračovateľom spolupráce medzi filatelistami Slovenskej a Českej republiky.
   
 3. Usporiadateľ filatelistickej výstavy
  Usporiadateľom výstavy je Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Svazem českých filatelistů.
   
 4. Organizátor filatelistickej výstavy
  Organizátor filatelistickej výstavy je Klub filatelistov 52-51 Nitra za spolupráce Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nitry, Slovenskej pošty, a. s., Ponitrianskeho múzea, Divadla A. Bagara, Matice slovenskej a Domu MS v Nitre.
  Výstavu po dobu prípravy a konania zastupuje Organizačný výbor výstavy, ktorý má rozhodovaciu právomoc.
   
 5. Záštita filatelistickej výstavy
  Záštitu nad filatelistickou výstavou NITRAFILA 2013 prevzal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.
   
 6. Miesto a dátum konania filatelistickej výstavy
  Výstava sa uskutoční v Divadle Andreja Bagara v dňoch 4. až 7. júla 2018. Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy sa uskutoční v stredu 4. júla 2013 o 17:00 hod. Vyhodnotenie filatelistickej výstavy sa uskutoční v sobotu 7. júla 2013 o 18:00 hod.
  Otváracia doba výstavy pre verejnosť 5. až 7. júla 2013 od 10:00 hod. do 18:00 hod.
   
 7. Organizačné zásady a spôsob hodnotenia filatelistických exponátov
  Hodnotenie filatelistických exponátov sa riadi platnými Výstavnými poriadkami FIP a ZSF. Rozhodnutie o výbere prihlásených filatelistických exponátov je v kompetencii Organizačného výboru filatelistickej výstavy.
   
 8. Výstavné triedy filatelistickej výstavy
  NITRAFILA 2013 je všeobecná súťažná filatelistická výstava I. stupňa vo všetkých výstavných triedach podľa platného Výstavného poriadku ZSF.
   
 9. Dôležité termíny
  Prihlášky spolu s kópiou titulného a úvodného listu filatelistického exponátu zaslať Organizačnému výboru do 30. 4. 2018.
  Vystavovateľ je povinný výstavný poplatok zaplatiť do 15. 6. 2018
  Prijaté filatelistické exponáty musia byť doručené Organizačnému výboru výstavy do 30. 6. 2018
   
 10. Kontaktné údaje
  Tajomník Organizačného výboru filatelistickej výstavy:
  Miroslav Ňaršík, Ďurčanského 6, 949 01 Nitra 1
  číslo mobilu: 0915 721 726
  mail: m.narsik@satronet.sk
  Adresa pre zasielanie filatelistických exponátov:
  ZSF, KF 52 – 51 Nitra, PO BOX 21, 949 12 Nitra 12

 11.  
 12. Organizačný výbor filatelistickej výstavy
  predseda MVDr. Milan Šajgalík
  podpredseda Ing. Ivan Krivošík, CSc.
  tajomník Miroslav Ňaršík
  hospodár Ing. Ján Maniaček ml.
  filatelistický odbor národní komisári:
    pre ZSF - Vojtech Jankovič
    pre SČF - Július Cacka
  výstavný odbor Ing. Ján Maniaček, ml.
  propagačný odbor MVDr. Milan Šajgalík
  predseda RK Ing. Boris Blišák
  členovia RK Cyprián Bíro
    Blanka Hamarová


Prihlásenie exponátov na výstavu:

Záujemcom o vystavenie ich súťažných exponátov na výstave odporúčame preštudovať si výstavné propozície, stiahnuť a vytlačiť nižšie uvedenú prihlášku, čitateľne a správne ju vyplniť, nechať si ju potvrdiť vedúcim klubu alebo krúžku filatelistov a spolu s kópiou titulného a úvodného listu odoslať na adresu národného komisára:

Vojtech Jankovič, Stromová 38, 831 01 Bratislava.

V prípade akýkoľvek otázok, môžete národného komisára kontaktovať aj emailom na adrese: vojtech.jankovic@gmail.com.Dokumenty na stiahnutie:

PDF dokument Propozície filatelistickej výstavy NITRAFILA 2018

PDF dokument Prihláška exponátu na filatelistickú výstavu NITRAFILA 2018 (PDF)

PDF dokument Prihláška exponátu na filatelistickú výstavu NITRAFILA 2018 (Word)


 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
2. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2018

2. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2018
2. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2018
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Rozhodnutie urobiť niečo, nie je to isté ako skutočný čin. Zvyk je výsledkom cvičenia, nie definovania.

(Caroline L. Arnold)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.