Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia v Červenom Kláštore.

26. 07. 2024

Poštová známka:
150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy

150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy
Deň vydania: 30. 06. 2018
Nominálna hodnota: 1,30 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy


Textový motív: 150. výročie / Múzea mesta / Bratislavy

Obrazový motív: Nádvorie Starej radnice v Bratislave s vežou.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Dušan Nágel

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Múzeum mesta Bratislavy je pamäťová inštitúcia hlavného mesta Slovenskej republiky. Múzeum založil Okrášľovací spolok v roku 1868 vďaka záujmu mešťanov a lokálnych patriotov o dejiny mesta. Po vzniku Československej republiky sa stalo zariadením mestskej samosprávy a s knižnicou a archívom spolupôsobilo vo Vedeckých ústavoch mesta. Svoje zbierky sprístupnilo v priestoroch Starej radnice a Apponyiho paláca. V rokoch 1945 – 1990 pôsobilo ako samostatné zariadenie národného výboru. Smerovanie jeho zbierkotvornej činnosti sa posunulo od umeleckohistorického zamerania k dokumentácii politického a spoločenského života mesta. Prezentovanie zbierok rozširovalo o novozískané múzejné objekty a špecializované expozície, ktoré v nich otvorilo: expozíciu zbraní, farmácie, umeleckých remesiel, hodín, antickej Gerulaty a NKP hradu Devín. Múzeum mesta Bratislavy v súčasnosti pôsobí ako zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejných činností pre územie hlavného mesta. Je príspevkovou organizáciou Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Múzeum spravuje 10 špecializovaných expozícií umiestnených v historických objektoch: Múzeum historických interiérov a Múzeum vinohradníctva (Apponyiho palác), Múzeum dejín mesta (Stará radnica), Múzeum zbraní (Michalská veža), Múzeum farmácie (lekáreň U červeného raka), Múzeum hodín (Dom u dobrého pastiera), Múzeum Johana N. Hummela, Múzeum Arthura Fleischmanna, múzeum Antická Gerulata Rusovce a NKP hrad Devín. Na rozširovaní vedomostí z histórie mesta sa podieľa akvizičnou činnosťou, vlastným archeologickým výskumom, výstavami a expozíciami. Kolektívnu pamäť rozširuje publikačnými výstupmi, konferenciami a kultúrno-výchovnými a edukačnými programami. Všetkými aktivitami plní dôležitú funkciu kultúrnej reprezentácie hlavného mesta.


Autor (zdroj) popisu: PhDr. Kurincová Elena


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov