Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 1/2024

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

01. 07. 2024

Postage Stamp:
150th anniversary of the Bratislava City Museum

150th anniversary of the Bratislava City Museum
Date of Issue: 30. 06. 2018
Face value: 1,30 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 44,1 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o. in cooperation with the Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s.
Printing technique: Offset
Amount printed: 200000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to commemorate the 150th anniversary of the Bratislava City Museum


Text motifs: 150. výročie / Múzea mesta / Bratislavy

Pictorial motifs: Nádvorie Starej radnice v Bratislave s vežou.

Postage stamp artwork: akad. mal. Dušan Nágel

Original artwork(s):

Postage Stamp 150th anniversary of the Bratislava City Museum (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Múzeum mesta Bratislavy je pamäťová inštitúcia hlavného mesta Slovenskej republiky. Múzeum založil Okrášľovací spolok v roku 1868 vďaka záujmu mešťanov a lokálnych patriotov o dejiny mesta. Po vzniku Československej republiky sa stalo zariadením mestskej samosprávy a s knižnicou a archívom spolupôsobilo vo Vedeckých ústavoch mesta. Svoje zbierky sprístupnilo v priestoroch Starej radnice a Apponyiho paláca. V rokoch 1945 – 1990 pôsobilo ako samostatné zariadenie národného výboru. Smerovanie jeho zbierkotvornej činnosti sa posunulo od umeleckohistorického zamerania k dokumentácii politického a spoločenského života mesta. Prezentovanie zbierok rozširovalo o novozískané múzejné objekty a špecializované expozície, ktoré v nich otvorilo: expozíciu zbraní, farmácie, umeleckých remesiel, hodín, antickej Gerulaty a NKP hradu Devín. Múzeum mesta Bratislavy v súčasnosti pôsobí ako zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejných činností pre územie hlavného mesta. Je príspevkovou organizáciou Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Múzeum spravuje 10 špecializovaných expozícií umiestnených v historických objektoch: Múzeum historických interiérov a Múzeum vinohradníctva (Apponyiho palác), Múzeum dejín mesta (Stará radnica), Múzeum zbraní (Michalská veža), Múzeum farmácie (lekáreň U červeného raka), Múzeum hodín (Dom u dobrého pastiera), Múzeum Johana N. Hummela, Múzeum Arthura Fleischmanna, múzeum Antická Gerulata Rusovce a NKP hrad Devín. Na rozširovaní vedomostí z histórie mesta sa podieľa akvizičnou činnosťou, vlastným archeologickým výskumom, výstavami a expozíciami. Kolektívnu pamäť rozširuje publikačnými výstupmi, konferenciami a kultúrno-výchovnými a edukačnými programami. Všetkými aktivitami plní dôležitú funkciu kultúrnej reprezentácie hlavného mesta.


Author (source) of the description: PhDr. Kurincová Elena


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists