Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Poštová známka:
150. výročie založenia Matice slovenskej

150. výročie založenia Matice slovenskej
Deň vydania: 02. 08. 2013
 

Poštová známka vydaná pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej.


Textový motív: 150. výročie založenia Matice slovenskej


Deň vydania: 2. 8. 2013
Nominálna hodnota: 0,80 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 10
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Igor Benca
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Offset
Náklad známok: 200 000 ks.


Hárčeková úprava:

Poštová známka 150. výročie založenia Matice slovenskej (hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh:

Poštová známka 150. výročie založenia Matice slovenskej (výtvarný návrh)


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov