Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Príležitostná pečiatka:
150. výročie úmrtia Štefana Potockého

150. výročie úmrtia Štefana Potockého
Deň používania: 11. 01. 2019
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti 150. výročia úmrtia kňaza Štefana Potockého (1811 - 1869)


Textový motív: ŠTEFAN POTOCKÝ 1869 / KATOLÍCKY KŇAZ - BOJOVNíK ZA PRÁVA SLOVÁKOV

Obrazový motív: Erb Štefana Potockého

Tematický popis a súvislosti:

Štefan Potocký sa narodil v roku 1811 v Močenku, na kňaza bol vysvätený 26. decembra 1833. Pôsobil v Pohraniciach, neskôr v Nitre. Biskup Imrich Paluďai ho v roku 1842 vymenoval za pápežského protonotára a o tri roky za svojho tajomníka.

V roku 1849 predniesol v nitrianskej katedrále kázeň, pre ktorú sa jeho meno dostalo na čiernu listinu vtedajšieho politického vedenia a preto už nemohol zostať ďalej pôsobiť v Nitre. Bol poslaný za farára do Žabokrekov a o dva roky bol preložený do Moravského Lieskového. Zomrel 19. januára 1869.


Autor (zdroj) popisu: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov