Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).

13. 04. 2022

Commemorative Postmark:
150th anniversary of the death of Štefan Potocký

150th anniversary of the death of Štefan Potocký
Day of use: 11. 01. 2019
 
Post office: MOČENOK
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Močenok on the occassion of the 150th anniversary of the death of a priest Štefan Potocký (1811 - 1869)


Text motifs: ŠTEFAN POTOCKÝ 1869 / KATOLÍCKY KŇAZ - BOJOVNíK ZA PRÁVA SLOVÁKOV

Pictorial motifs: Erb Štefana Potockého

Thematic description and context:

Štefan Potocký sa narodil v roku 1811 v Močenku, na kňaza bol vysvätený 26. decembra 1833. Pôsobil v Pohraniciach, neskôr v Nitre. Biskup Imrich Paluďai ho v roku 1842 vymenoval za pápežského protonotára a o tri roky za svojho tajomníka.

V roku 1849 predniesol v nitrianskej katedrále kázeň, pre ktorú sa jeho meno dostalo na čiernu listinu vtedajšieho politického vedenia a preto už nemohol zostať ďalej pôsobiť v Nitre. Bol poslaný za farára do Žabokrekov a o dva roky bol preložený do Moravského Lieskového. Zomrel 19. januára 1869.


Author (source) of the description: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists