Medzinárodná filatelistická výstava OSTROPA 2020 v Berlíne (Nemecko)

Pozvanie na medzinárodnú (východoeurópsku) filatelistickú výstavu OSTROPA 2020
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Výstava presunutá na jún 2021.

05. 06. 2021

Príležitostná pečiatka:
150 rokov poštového úradu Veľké Zálužie

150 rokov poštového úradu Veľké Zálužie
Deň používania: 26. 03. 2021
 
Pošta: VEĽKÉ ZÁLUŽIE
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná vo Veľkom Záluží pri príležitosti 150. výročia poštového úradu Veľké Zálužie


Textový motív: 150 ROKOV POŠTOVÉHO ÚRADU / UJLAK

Obrazový motív: Imitácia prvej poštovej pečiatky UJLAK 26 3 71 NYITRA M.

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov