100. výročie uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice.

03. 05. 2024

Poštová známka:
150 rokov časopisu Slovenské pohľady

150 rokov časopisu Slovenské pohľady
Deň vydania: 30. 05. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 18 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1205000

Poštová známka venovaná 150. výročiu časopisu Časopis Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život.


Textový motív: SLOVENSKÉ POHĽADY, 1846

Obrazový motív: Symbolická kresba (novinové stránky, geometrické trojvŕšie, silueta hôr.

Tematický popis a súvislosti:

Časopis Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život založil roku 1846 národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban. Jeho projekt vedeckého a literárneho periodika plne zapadal do aktivity štúrovcov, ktorí chceli pozbierať slovenské národné sily, obhájiť autentickosť, práva a jedinečnú kultúru Slovákov v nežičlivých pomeroch Uhorska. "Slovenské pohľady ako európsky symbol sú jednou z našich najväčších hrdostí. Keby slovenská kultúra nemala Slovenské pohľady, bola by určite inou kultúrou. Bez nich by sme boli úplne iný národ. Slovenské pohľady istým spôsobom registrovali všetky spory a snaženia slovenskej pospolitosti." povedal na oslavách výročia časopisu v Budmericiach minister kultúry Ivan Hudec.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov