New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles

Overview of new and updated articles in the section Actual News - Specialized articles, which is dedicated to specialized information for collectors of philatelic materials and all those interested in philately and postage stamps

11. 07. 2024

Postage Stamp:
150 years of the magazine Slovenské pohľady (Slovak Views)

150 years of the magazine Slovenské pohľady (Slovak Views)
Date of Issue: 30. 05. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 18 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 1205000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp dedicated to the 150th anniversary of the magazine Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život (Slovak views on literature, art and life).


Text motifs: SLOVENSKÉ POHĽADY, 1846

Pictorial motifs: Symbolická kresba (novinové stránky, geometrické trojvŕšie, silueta hôr.

Thematic description and context:

Časopis Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život založil roku 1846 národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban. Jeho projekt vedeckého a literárneho periodika plne zapadal do aktivity štúrovcov, ktorí chceli pozbierať slovenské národné sily, obhájiť autentickosť, práva a jedinečnú kultúru Slovákov v nežičlivých pomeroch Uhorska. "Slovenské pohľady ako európsky symbol sú jednou z našich najväčších hrdostí. Keby slovenská kultúra nemala Slovenské pohľady, bola by určite inou kultúrou. Bez nich by sme boli úplne iný národ. Slovenské pohľady istým spôsobom registrovali všetky spory a snaženia slovenskej pospolitosti." povedal na oslavách výročia časopisu v Budmericiach minister kultúry Ivan Hudec.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists