Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Kalvárii v Banskej Štiavnici

14. 09. 2021

Obálka prvého dňa:
15 rokov Slovenskej republiky

15 rokov Slovenskej republiky
Deň vydania: 01. 01. 2008
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke 15 rokov Slovenskej republiky.
Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke 15 rokov Slovenskej republiky


Deň vydania: 1. 1. 2008
Autor výtvarného návrhu: Peter Augustovič
Návrh na pečiatku: Peter Augustovič
Technika tlače FDC: Intaglio - líniová tlač z hĺbky plochej platne
Náklad FDC: 5 600


Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov