50. výročie spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 50. výročia spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska.

23. 09. 2022

Príležitostná pečiatka:
111. výročie astronomických pozorovaní M. R. Štefánika na Tonge (Divina)

111. výročie astronomických pozorovaní M. R. Štefánika na Tonge (Divina)
Deň používania: 27. 05. 2022
 
Pošta: DIVINA
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Divine pri príležitosti 111. výročie astronomických pozorovaní M. R. Štefánika na Tonge.


Textový motív: 111. VÝROČIE ASTRONOMICKÝCH POZOROVANÍ / M. R. ŠTEFÁNIKA NA TONGE / 1911 / 2022

Obrazový motív: Dobový hvezdársky ďalekohľad.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov