Prednáška (KF 00-15): 100 rokov od založenia poštového úradu na letisku Kbely a jeho využívanie leteckou poštou

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré poriada KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika)

01. 04. 2021

Poštová známka:
100 rokov volejbalu

100 rokov volejbalu
Deň vydania: 16. 08. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 9 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1000000

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu volejbalu.


Textový motív: FIVB / 1995 - 1995

Obrazový motív: Volejbalista pod sieťou na príjme, logo FIVB.

Tematický popis a súvislosti:

Volejbal, ako športová hra, vznikol koncom 19. storočia v USA. V roku 1895 W. G. Morgan zaviedol v Holyoku hru, pri ktorej sa odbíjala lopta ponad zvýšenú tenisovú sieť. Hra sa rýchlo uplatnila najmä v organizáciach YMCA, ktorá ju šírila aj mimo územia USA. Veľký význam pri šírení volejbalu malo založenie FIVB roku 1947 v Paríži. Olympijským športom sa stáva v roku 1957 a na OH 1964 v Tokiu bol volejbal zaradený do programu OH. V roku stého výročia volejbalu má FIVB 210 členských národných federácií.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov