Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/3 (114)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

07. 08. 2022

Príležitostná pečiatka:
100 rokov od ukončenia ťažby a spracovania bridlice v Marianke

100 rokov od ukončenia ťažby a spracovania bridlice v Marianke
Deň používania: 03. 06. 2016
Koniec platnosti: 03. 06. 2016
 
Pošta: MARIANKA
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Marianke pri príležitosti 100 rokov od ukončenia ťažby a spracovania bridlice v Marianke.


Textový motív: 100 ROKOV OD / UKONČENIA ŤAŽBY / A SPRACOVANIA / BRIDLICE / 1916 - 2016

Obrazový motív: Tabuľka na písanie s písadlom a handričkou na zotretie.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov