Pošta: 10 rokov eura - www.postoveznamky.sk

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 18. 2. 2020)

18. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
10 rokov eura

Deň používania: 02. 01. 2012
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná pečiatka používaná pri príležitosti 10. výročia začatia používania eura v hotovostnom styku 1. januára 2002.


Textový motív: 10 / ROKOV / €URA

Obrazový motív: Symbolická minca.

Autor: Adrian Ferda


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov