Pošta:
1. snem Zväzu slovenských filatelistov - www.postoveznamky.sk

75. výročie Organizácie Spojených národov

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 75. výročia Organizácie Spojených národov.

14. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
1. snem Zväzu slovenských filatelistov

Deň používania: 07. 11. 2015
 
Pošta: TRENČÍN 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Trenčíne pri príležitosti konania 1. snemu Zväzu slovenských filatelistov, ktorý sa koná v Trenčíne.


Textový motív: 1. SNEM ZVÄZU SLOVENSKÝCH FILATELISTOV

Obrazový motív: Logo ZSF, mapa Slovenska a tri hviezdičky.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov