Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/2 (108)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

10. 03. 2021

Poštový lístok s prítlačou:
1. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2013

1. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2013
Deň vydania: 03. 07. 2013
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový lístok Historické poštové stanice - Stráže nad Zvolenom s prítlačou k 1. slovensko – českej filatelistickej výstave NITRAFILA 2013 v Nitre.


Textový motív: 1. SLOVENSKO-ČESKÁ / FILATELISTICKÁ VÝSTAVA / NITRAFILA 2013 / Divadlo A. Bagara 3. - 6. 7. 2013

Obrazový motív: Logo výstavy vytvorené z fragmentov štátnych znakov Slovenskej republiky (dvojkríž s trojvrším) a Českej republiky.

Autor známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: akad. mal. Igor Benca
Predajná cena: 0,55 €


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov