Devín - the story of one postcard

The sad story of the resigned ancient Devín and the effects of the resignation on the traditional celebrations of Slavic reciprocity told through postcards.

05. 05. 2021

Postal Card with imprint:
1st Slovak - Czech Philatelic Exhibition NITRAFILA 2013

1st Slovak - Czech Philatelic Exhibition NITRAFILA 2013
Date of Issue: 03. 07. 2013
Face value: T2 50g 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal card Historical postal stations - Straze nad Zvolenom with imprint to the 1st Slovak - Czech Philatelic Exhibition NITRAFILA 2013 in Nitra.


Text motifs: 1. SLOVENSKO-ČESKÁ / FILATELISTICKÁ VÝSTAVA / NITRAFILA 2013 / Divadlo A. Bagara 3. - 6. 7. 2013

Pictorial motifs: Logo výstavy vytvorené z fragmentov štátnych znakov Slovenskej republiky (dvojkríž s trojvrším) a Českej republiky.

Autor známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: akad. mal. Igor Benca
Predajná cena: 0,55 €


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists