101 Years since the Renaming of Prešporok to Bratislava (1st Battalion of the Czechoslovak Navy - Field Post 1919)

The transformation of the name Prešporok (Pozsony) into Bratislava illustrated with an authentic contemporary postcard and additional postal-historical documents from 1919

30. 09. 2020

Postal Card with imprint:
1st Slovak - Czech Philatelic Exhibition NITRAFILA 2013

1st Slovak - Czech Philatelic Exhibition NITRAFILA 2013
Date of Issue: 03. 07. 2013
Face value: T2 50g 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal card Historical postal stations - Straze nad Zvolenom with imprint to the 1st Slovak - Czech Philatelic Exhibition NITRAFILA 2013 in Nitra.


Text motifs: 1. SLOVENSKO-ČESKÁ / FILATELISTICKÁ VÝSTAVA / NITRAFILA 2013 / Divadlo A. Bagara 3. - 6. 7. 2013

Pictorial motifs: Logo výstavy vytvorené z fragmentov štátnych znakov Slovenskej republiky (dvojkríž s trojvrším) a Českej republiky.

Autor známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: akad. mal. Igor Benca
Predajná cena: 0,55 €


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists