Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Rozhovory a spoločenská kronika:
Zomrel nestor slovenskej mládežníckej a tematickej filatelie ing. Ján Maniaček st.

Zomrel nestor slovenskej mládežníckej a tematickej filatelie ing. Ján Maniaček st.
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 19. 09. 2017 22:08

Veľmi smutná správa o odchode jedného z najvýznamnejších slovenských a československých filatelistov - zberateľa, vystavovateľa, publicistu a hlavne nestora slovenskej mládežníckej a tematickej filatelie ing. Jána Maniačka st.


Pred niekoľkými dňami prišla veľmi smutná správa o odchode jedného z najvýznamnejších slovenských a československých filatelistov - zberateľa, vystavovateľa, publicistu a hlavne nestora slovenskej mládežníckej a tematickej filatelie ing. Jána Maniačka, st. Dlhé roky viedol krúžky mladých filatelistov, v ktorých vychoval mnoho úspešných filatelistov. V oblasti publikačnej napísal mnoho odborných a popularizačných článkov v časopisoch, zborníkoch a výstavných katalógoch a tiež odbornú publikáciu Príležitostné a propagačné strojové pečiatky a odtlačky výplatných strojov nitianskych pôšt 1932 - 2002. Medzi filatelistickou verejnosťou je známy aj svojimi súťažnými filatelistickými exponátmi Hutnícky kombinát VSŽ Košice a M. R. Štefánik, vedec, vojak, diplomat.
Okrem aktivít na filatelistickom poli bol predsedom Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Nitre.

Vďaka Janko! Česť tvojej pamiatke!


Zomrel ing. Ján Maniaček, st.


Bohaté aktivity Jána Maniačka, st. si pripomeňme niekoľkými fotografiami, publikačnou činnosťou, článkami a reportážami, ktoré odkazujú na jeho neúnavné filatelistické a "štefánikovské" aktivity a na jeho krásny filatelistický exponát M. R. Štefánik, vedec, vojak, diplomat.


Fotogaléria


Fotografie zachytávajúce Jána Maniačka, st. s jeho povestným úsmevom, resp. zanietením pri niektorých filatelistických aktivitách a výstavách:

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.Publikačná činnosť


Knižné publikácie, ktoré sú výsledkom dlhodobej bádateľskej činnosti Jána Maniačka, st.:

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.
Zomrel ing. Ján Maniaček, st.Články a reportáže


Články a reportáže približujúce filatelistické a "štefánikovské" aktivity Jána Maniačka, st.:


Filatelistický exponát


Krásny tematický filatelistický exponát ing. Jána Maniačka, st.:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov