Died doyen of Slovak youth and thematic philately ing. Ján Maniaček st. - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Looking for the Czechoslovak VI Peace Race 1953 postage stamp on postal entires

Died doyen of Slovak youth and thematic philately ing. Ján Maniaček st.

Died doyen of Slovak youth and thematic philately ing. Ján Maniaček st.

Died doyen of Slovak youth and thematic philately ing. Ján Maniaček st.


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Died doyen of Slovak youth and thematic philately ing. Ján Maniaček st.   Sad news of the departure of one of the most recognised Slovak and Czechoslovak philatelists - stamp collector, exhibitor, publicist and mainly nestor of the Slovak youth and thematic philately Jan Maniacek, st.
 Pred niekoľkými dňami prišla veľmi smutná správa o odchode jedného z najvýznamnejších slovenských a československých filatelistov - zberateľa, vystavovateľa, publicistu a hlavne nestora slovenskej mládežníckej a tematickej filatelie ing. Jána Maniačka, st. Dlhé roky viedol krúžky mladých filatelistov, v ktorých vychoval mnoho úspešných filatelistov. V oblasti publikačnej napísal mnoho odborných a popularizačných článkov v časopisoch, zborníkoch a výstavných katalógoch a tiež odbornú publikáciu Príležitostné a propagačné strojové pečiatky a odtlačky výplatných strojov nitianskych pôšt 1932 - 2002. Medzi filatelistickou verejnosťou je známy aj svojimi súťažnými filatelistickými exponátmi Hutnícky kombinát VSŽ Košice a M. R. Štefánik, vedec, vojak, diplomat.
Okrem aktivít na filatelistickom poli bol predsedom Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Nitre.

Vďaka Janko! Česť tvojej pamiatke!


Zomrel ing. Ján Maniaček, st.


Bohaté aktivity Jána Maniačka, st. si pripomeňme niekoľkými fotografiami, publikačnou činnosťou, článkami a reportážami, ktoré odkazujú na jeho neúnavné filatelistické a "štefánikovské" aktivity a na jeho krásny filatelistický exponát M. R. Štefánik, vedec, vojak, diplomat.


Fotogaléria


Fotografie zachytávajúce Jána Maniačka, st. s jeho povestným úsmevom, resp. zanietením pri niektorých filatelistických aktivitách a výstavách:

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.Publikačná činnosť


Knižné publikácie, ktoré sú výsledkom dlhodobej bádateľskej činnosti Jána Maniačka, st.:

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.
Zomrel ing. Ján Maniaček, st.Články a reportáže


Články a reportáže približujúce filatelistické a "štefánikovské" aktivity Jána Maniačka, st.:


Filatelistický exponát


Krásny tematický filatelistický exponát ing. Jána Maniačka, st.:Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 19. 09. 2017 22:08
 
Died doyen of Slovak youth and thematic philately ing. Ján Maniaček st.

Died doyen of Slovak youth and thematic philately ing. Ján Maniaček st.
Died doyen of Slovak youth and thematic philately ing. Ján Maniaček st.
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Dobrí ľudia vedia, že pokiaľ za niekým prídu so žiadosťou o pomoc, tak ju dostanú, lebo ju sami druhým poskytli a vedia ju prijať.

(Jaromír Jezný)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.