The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Interviews and social news:
Died doyen of Slovak youth and thematic philately ing. Ján Maniaček st.

Died doyen of Slovak youth and thematic philately ing. Ján Maniaček st.
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 19. 09. 2017 22:08

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Sad news of the departure of one of the most recognised Slovak and Czechoslovak philatelists - stamp collector, exhibitor, publicist and mainly nestor of the Slovak youth and thematic philately Jan Maniacek, st.


Pred niekoľkými dňami prišla veľmi smutná správa o odchode jedného z najvýznamnejších slovenských a československých filatelistov - zberateľa, vystavovateľa, publicistu a hlavne nestora slovenskej mládežníckej a tematickej filatelie ing. Jána Maniačka, st. Dlhé roky viedol krúžky mladých filatelistov, v ktorých vychoval mnoho úspešných filatelistov. V oblasti publikačnej napísal mnoho odborných a popularizačných článkov v časopisoch, zborníkoch a výstavných katalógoch a tiež odbornú publikáciu Príležitostné a propagačné strojové pečiatky a odtlačky výplatných strojov nitianskych pôšt 1932 - 2002. Medzi filatelistickou verejnosťou je známy aj svojimi súťažnými filatelistickými exponátmi Hutnícky kombinát VSŽ Košice a M. R. Štefánik, vedec, vojak, diplomat.
Okrem aktivít na filatelistickom poli bol predsedom Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Nitre.

Vďaka Janko! Česť tvojej pamiatke!


Zomrel ing. Ján Maniaček, st.


Bohaté aktivity Jána Maniačka, st. si pripomeňme niekoľkými fotografiami, publikačnou činnosťou, článkami a reportážami, ktoré odkazujú na jeho neúnavné filatelistické a "štefánikovské" aktivity a na jeho krásny filatelistický exponát M. R. Štefánik, vedec, vojak, diplomat.


Fotogaléria


Fotografie zachytávajúce Jána Maniačka, st. s jeho povestným úsmevom, resp. zanietením pri niektorých filatelistických aktivitách a výstavách:

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.Publikačná činnosť


Knižné publikácie, ktoré sú výsledkom dlhodobej bádateľskej činnosti Jána Maniačka, st.:

Zomrel ing. Ján Maniaček, st.
Zomrel ing. Ján Maniaček, st.Články a reportáže


Články a reportáže približujúce filatelistické a "štefánikovské" aktivity Jána Maniačka, st.:


Filatelistický exponát


Krásny tematický filatelistický exponát ing. Jána Maniačka, st.:


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists