Medzinárodná filatelistická aukcia MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL No. 359

Pozvanie na účasť v unikátnej aukcii, ktorá ponúka 1. časť fantastickej zbierky československých rarít 1918 - 1939 Eugena W. Friedricha.

29. 02. 2020

Poštový lístok bez prítlače:
Zobor

Deň vydania: 17. 01. 2003
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 7 Sk

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom vrchu Zobor nad Nitrou


Textový motív: Natlačená známka: nie je; Cena: 8,00 Sk / © MDPT SR, Slovenská pošta / 093 CDV 093/03

Obrazový motív: Natlačená známka: pohľad na Zobor s vysielačom, dole v popredí mesto Nitra.

Autor známky: akad. mal. Karol Felix
Predajná cena: 8 Sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov