Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

09. 02. 2024

Poštový lístok bez prítlače:
Zobor

Zobor
Deň vydania: 17. 01. 2003
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 7 Sk

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom vrchu Zobor nad Nitrou


Textový motív: Natlačená známka: nie je; Cena: 8,00 Sk / © MDPT SR, Slovenská pošta / 093 CDV 093/03

Obrazový motív: Natlačená známka: pohľad na Zobor s vysielačom, dole v popredí mesto Nitra.

Autor známky: akad. mal. Karol Felix
Predajná cena: 8 Sk


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov