80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

28. 08. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Veľký Izrael

Známkové územia - Veľký Izrael
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 17. 11. 2014 01:29

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na štát Izrael a jeho geopolitické zmeny.


Územie Palestíny bolo súčasťou Osmanskej ríše, ktorá 30. októbra 1918 kapitulovala. Palestína sa dostala pod britský vplyv a od roku 1922 bola pod britským mandátom Spoločnosti národov. V roku 1923 sa z nej vyčlenilo Transjordánsko.

Známkové územia - Veľký Izrael


Zvyšné územie sa Spoločnosť národov rozhodla v roku 1948 rozdeliť medzi Izrael a Arabský palestínsky štát. Prvá mapa ukazuje plán rozdelenia. Nezávislosť bola Izraelom vyhlásená 14. mája 1948. V nasledujúcej vojne s arabskými susedmi, ktorú Izrael, s levým podielom dodávok zbraní z Československa, vyhral, dosiahol zmenu hraníc, ako je znázornené na druhej mape.

Známkové územia - Veľký Izrael &bsp; Známkové územia - Veľký Izrael


Gazu okupoval Egypt, ktorý ju v roku 1959 včlenil do svojho územia ako súčasť UAR. Predjordánsko sa stalo okupačným územím Transjordánska, koré ho 24. mája 1950 formálne, aj s Východným Jeruzalemom, anektovalo. Aj Sýria si uchmatla kúsok Palestíny na juh a východ od Galilejského jazera.

Štát Izrael bol vždy tŕňom v oku arabských susedov, na jar 1967 ho plánovali vojensky zničiť. Izrael ich však 5. júna zaskočil a v tzv. Šesťdnovej vojne, ktorá trvala od 5. do 10. júna 1967, na hlavu porazil vojská Egypta, Jordánska aj Sýrie. Menej je známe, že na vojne sa podieľalo aj iracké letectvo. Pre zberateľov ZZ výsledok vojny znamená koniec ZZ Egyptská okupácia Palestíny a ZZ Jordánska okupácia Palestíny a vznik Veľkého Izraela, ktorý okrem Palestíny zahŕňal aj egyptský Sinajský poloostrov a sýrske Golanské výšiny.

Známkové územia - Veľký Izrael


Izrael síce pre obsadené územie samostatné známky nevydal, ale môžme ho dokumentovať jedinečnými FDC, ktoré boli postupne vydávané pri otváraní, a niekedy aj zatváraní izraelských poštových úradov na obsadených územiach.

Zberatelia ZZ si ukážky môžu pozrieť vo Filatelistickom atlase Ázia na strane 53, uvedený zoznam na str. 54 však nemá vzťah k výsledkom Šesťdnovej vojny. Bez nároku na kompletnosť uvádzam nasledovný, rozdelený na Sinai, Gazu, Predjordánsko, Východný Jeruzalem a Golanské výšiny. Toto rozdelenie má rácio v tom, že Sinai bol Egyptu na základe mierových dohôd vrátený, čím v roku 1982 Veľký Izrael zanikol, Gazu Izrael vyprázdnil a odovzdal ju v roku 2005 Palestínskej samospráve a s časťou Predjordánska sa pripravujú na nezávislosť, Východný Jeruzalem a Golanské výšiny sa stali súčasťou Izraela.

Dôsledkom vojny bolo aj prerušenie prevádzky Suezského prieplavu do roku 1975, v ktorom na 8 rokov uviazla tzv. Žltá flotila 14 lodí, vrátane MS Lednice bratislavskej ČSPD. Posádky vytvorili GBLA (Great Bitter Lake Association) a vydávali pre ňu známky. Ale o tom je už samostatný článok. A ak sa mi podarí zhromaždiť aj známky (resp. aspoň ich kvalitné farebné skany), zvažujem aj vydanie katalógu. Ak preto takéto známky máte, poprosím o kontakt na valdpete@yahoo.com

Ale teraz už k FDC. Dajú sa rozdeliť na 3 základné druhy - s mapou, s miestnymi scénami a na obálkach izraelskej pošty. Dôležitý je domicil a dátum vydania, teda obsah, nie forma.

Známkové územia - Veľký Izrael

Známkové územia - Veľký Izrael

Známkové územia - Veľký Izrael


AL BIRA Predjordánsko 27.08.1967 BIRKET-RAM Golan 09.09.1968
ALFE MENASHSHE Predjordánsko 09.10.1984 DEROM HAGOLAN Golan 18.05.1982
ALLENBY BRIDGE Predjordánsko 15.07.1970 HAMAJANOTH HABANIAS Golan 15.01.1969
ALLON SHEVUT Predjordánsko 24.07.1973 MAJDAL SHAMS Golan 09.08.1967
ANABTA Predjordánsko 29.08.1967 MAS`ADA Golan 01.08.1979
ARABA Predjordánsko 17.04.1968 MAYANOT BANIYAS Golan 15.01.1969
ARIEL Predjordánsko 11.06.1979 MEROM GOLAN Golan 19.06.1974
AT TAYBE Predjordánsko 06.11.1967 MIZPEH NAFTALI Golan 08.01.1979
ATIL Predjordánsko 29.08.1967 QATSRIN Golan 11.03.1982
AZUN Predjordánsko 05.09.1968 QUNEITRA Golan 16.10.1967
BEIT HANINA Predjordánsko 06.11.1967 RAMAT HAGOLAN Golan 13.05.1969
BET EL Predjordánsko 10.07.1973 TSEFON HAGOLAN Golan 18.05.1982
BET GALA Predjordánsko 23.08.1967 ABASSAN Gaza 10.09.1975
BET HANINA Predjordánsko 06.11.1967 ABOU TAWILA Gaza 13.12.1978
BET LEHEM Predjordánsko 10.07.1967 AL BURAIJ Gaza 17.06.1973
BET SAHUR Predjordánsko 23.08.1967 AL MUGHAZI Gaza 17.06.1973
BETUNIYA Predjordánsko 17.04.1968 AL NUSEIRAT Gaza 18.05.1969
BIQ`AT HA-YARDEN Predjordánsko 14.07.1970 BANI SUHEYLA Gaza 08.02.1968
BIQ`AT YERIHO Predjordánsko 25.07.1972 BEIT HAMEMSHAL Gaza 25.05.1975
BIR ZEIT Predjordánsko 27.08.1967 BEIT HANUN Gaza 03.06.1973
DEIR DIBWAN Predjordánsko 31.08.1967 BEIT LAHIA Gaza 03.06.1973
DEIR EL GUSUN Predjordánsko 29.08.1967 DIR EL BALAH Gaza 20.07.1967
DHAHIRIYA Predjordánsko 11.06.1974 EL-MASSURA Gaza 15.01.1974
DURA Predjordánsko 16.04.1968 GABALYA Gaza 20.11.1967
EFRAYIM Predjordánsko 28.12.1981 GAZA Gaza 13.07.1967
El KRARA Predjordánsko 15.11.1983 HAN YUNES Gaza 20.07.1967
GENIN Predjordánsko 17.07.1967 HOF AZZA Gaza 14.05.1974
GESHER ALLENBY Predjordánsko 01.03.1979 HOLIT Gaza 18.10.1977
GIV`AT ZEEV Predjordánsko 20.06.1984 INDUSTRIAL CENTRE GAZA Gaza 12.10.1971
HALHUL Predjordánsko 16.04.1968 KHEZAA Gaza 16.08.1981
HARE YERUSHALAYIM Predjordánsko 24.11.1981 RAFIAH Gaza 23.07.1967
HAUARA Predjordánsko 06.11.1967 RAFIAH TERMINAL GAZA STRIP Gaza 01.11.1983
HEVRON Predjordánsko 09.07.1967 SHAIKH REDWAN Gaza 10.06.1979
KIFL HARITH Predjordánsko 03.03.1976 ZAWIDA Gaza 15.06.1983
MA`ALE ADUMMIM Predjordánsko 01.09.1982 ABU RUDEIS Sinai 25.11.1971
MAALE EFRAYIM Predjordánsko 02.07.1980 DI ZAHAV Sinai 10.10.1974
NABLUS Predjordánsko 13.07.1967 EL ARISH Sinai 09.08.1967
QABATIYA Predjordánsko 22.03.1976 JEZIRAT FARUN Sinai 04.01.1972
QALQILYA Predjordánsko 21.08.1967 NEOT SINAI STATION Sinai 27.01.1980
QEDUMIM Predjordánsko 06.08.1979 NEVI`OT Sinai 06.03.1973
QIRYAT ARBA Predjordánsko 23.05.1972 OFIRA Sinai 09.05.1972
QUMRAN Predjordánsko 10.03.1969 QANTARA Sinai 18.06.1968
RAMALLA Predjordánsko 11.07.1967 SHALHEVET Sinai 16.01.1973
SALFIT Predjordánsko 21.08.1967 SHARM ESH SHEIKH Sinai 29.06.1970
SHOMRON Predjordánsko 05.05.1982 SHEKH ZWAID Sinai 20.10.1974
SHOMRON SEBASTIYA Predjordánsko 27.09.1972 ST. KATHRINA Sinai 09.02.1976
SILAT ED-DAHR Predjordánsko 31.08.1967 YAMMIT Sinai 20.06.1978
SILWAD Predjordánsko 04.02.1976 ZEFON SINAY Sinai 14.05.1974
SINJIL Predjordánsko 18.07.1973 ANCIENT JERUSALEM Jeruzalem 05.07.1967
TARQUMIYA Predjordánsko 19.07.1973 SHOAFAT Jeruzalem 06.11.19
TUBAS Predjordánsko 24.08.1967
TUL KAREM Predjordánsko 16.07.1967
YABAD Predjordánsko 03.09.1967
YATA Predjordánsko 05.11.1967
YERIHO Predjordánsko 12.07.1967

Ukážky v texte boli z Predjordánska. Tak ešte aspoň po jednej ukážke z Gazy, Golanských výšin a Sinajského poloostrova. Podľa mňa sú FDC s mapami najzaujímavejšie, s miestnymi scénami najkrajšie a tie, vydané na obálkach izraelskej pošty, „najdôstojnejšie”. Každý zberateľ si môže sám vybrať to svoje, ale do prípadného výstavného exponátu patria jednoznačne tie tretie menované.

Známkové územia - Veľký Izrael

Známkové územia - Veľký Izrael

Známkové územia - Veľký IzraelViac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov