Krásy našej vlasti: Hričovský hrad

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Hričovskému hradu.

06. 09. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Spoločné známky štátov

Známkové územia - Spoločné známky štátov
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 18. 01. 2013 23:15

Príspevok z oblasti známkových území venovaný tzv. spoločným známkam a spoločným vydaniam rôznych štátov.


Spoločné známky štátov sú také, ktoré nesú meno viacerých štátov, v ktorých majú aj platnosť. Patria preto medzi známkové územia (ZZ). Klasickým príkladom bola KUT = britské územia Keňa, Uganda a Tanganika, ktoré v tradícii pokračovali aj po získaní nezávislosti (a Zanzibaru). Inde som sa vo svojej praxi stretol len so štyrmi spoločnými emisiami štátov.

V roku 1965 vydali sériu 2 známok spoločne Juhoslávia a Rumunsko.


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov


V roku 1990 vydali USA spoločné známky s Mikronéziou a Marshallovými ostrovmi.


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov


V roku 1995 vydali spoločnú známku Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.


Známkové územia - Spoločné známky štátov


Môžeme sa teda vždy stretnúť s použitím v oboch štátoch, čo sa dá pri pečiatkovaných známkach s veľkou časťou pečiatky na známke ľahko rozlíšiť.


Známkové územia - Spoločné známky štátov  


Na rozdiel od spoločných známok štátov poznáme ešte spoločné vydania štátov. Niekedy sú to len 2 štáty, niekedy je týchto štátov aj niekoľko desiatok, ako napr. pri rôznych vydaniach EUROPA.


Známkové územia - Spoločné známky štátov


V nedávnej minulosti to boli mnohé vydania pre závislé územia, v angličtine sú známe ako Omnibus, vo francúzštine ako Grandes séries, dnes sú známe ako joint-issues a poznáme ich aj z praxe Slovenskej pošty. Na rozdiel od spoločných známok sa o ďalšie známkové územia nejedná, lebo známky sú použiteľné len vo vydávajúcom štáte.


Známkové územia - Spoločné známky štátov


Niekedy viaceré štáty vydajú známky v spoločnom aršíku (správne hárčeku, pozn. red.). Stále sú to však známky jednotlivých štátov. Ako geografilatelisti pre ne používame názov "aršíkové územia”.


Známkové územia - Spoločné známky štátov


Niektoré štáty majú v mene viacero území, z ktorých sa skladajú. Príkladov takýchto štátov je naporúdzi viacero - Bosna a Hercegovina, Trinidad a Tobago, Sao Tome a Principe, Wallis a Futuna, v minulosti Rodézia a Njasko, Maskat a Omán, Senegambia a Niger, Annam a Tonkin, a hoci aj Rakúsko-Uhorsko či Česko-Slovensko. Tu sa síce tiež jedná o spoločné známky, ale vtedy jediného známkového územia (ZZ).

Opačným prípadom je zase vydávanie známok pre jedno územie viacerými vydavateľmi, menovať môžeme napr. Nové Hebridy. To sú potom na jednom fyzickom území viaceré známkové územia (ZZ).


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov


Spoločnými známkami pre viaceré ZZ sú napr. známky, ktoré materské krajiny vydali pre svoje zámorské územia, okupované územia, či poštové úrady. Príkladom môžu byť AOF, AEF, CF, Estero, Levant, Osten, portugalská Afrika a podobne. Tie však pokladáme za samostatné známkové územia (ZZ).


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov


Podobne za samostatné známkové územia (ZZ) pokladáme známky rôznych politických zväzkov, ako MPU, Severonemecký spolok a pod.


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov

Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov