Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Známkové územia - Spoločné známky štátov

Známkové územia - Spoločné známky štátov

Známkové územia - Spoločné známky štátov

Známkové územia - Spoločné známky štátov


Známkové územia - Spoločné známky štátov
  Príspevok z oblasti známkových území venovaný tzv. spoločným známkam a spoločným vydaniam rôznych štátov.
   
  Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 18. 01. 2013 23:15
 


Spoločné známky štátov sú také, ktoré nesú meno viacerých štátov, v ktorých majú aj platnosť. Patria preto medzi známkové územia (ZZ). Klasickým príkladom bola KUT = britské územia Keňa, Uganda a Tanganika, ktoré v tradícii pokračovali aj po získaní nezávislosti (a Zanzibaru). Inde som sa vo svojej praxi stretol len so štyrmi spoločnými emisiami štátov.

V roku 1965 vydali sériu 2 známok spoločne Juhoslávia a Rumunsko.


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov


V roku 1990 vydali USA spoločné známky s Mikronéziou a Marshallovými ostrovmi.


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov


V roku 1995 vydali spoločnú známku Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.


Známkové územia - Spoločné známky štátov


Môžeme sa teda vždy stretnúť s použitím v oboch štátoch, čo sa dá pri pečiatkovaných známkach s veľkou časťou pečiatky na známke ľahko rozlíšiť.


Známkové územia - Spoločné známky štátov  


Na rozdiel od spoločných známok štátov poznáme ešte spoločné vydania štátov. Niekedy sú to len 2 štáty, niekedy je týchto štátov aj niekoľko desiatok, ako napr. pri rôznych vydaniach EUROPA.


Známkové územia - Spoločné známky štátov


V nedávnej minulosti to boli mnohé vydania pre závislé územia, v angličtine sú známe ako Omnibus, vo francúzštine ako Grandes séries, dnes sú známe ako joint-issues a poznáme ich aj z praxe Slovenskej pošty. Na rozdiel od spoločných známok sa o ďalšie známkové územia nejedná, lebo známky sú použiteľné len vo vydávajúcom štáte.


Známkové územia - Spoločné známky štátov


Niekedy viaceré štáty vydajú známky v spoločnom aršíku (správne hárčeku, pozn. red.). Stále sú to však známky jednotlivých štátov. Ako geografilatelisti pre ne používame názov "aršíkové územia”.


Známkové územia - Spoločné známky štátov


Niektoré štáty majú v mene viacero území, z ktorých sa skladajú. Príkladov takýchto štátov je naporúdzi viacero - Bosna a Hercegovina, Trinidad a Tobago, Sao Tome a Principe, Wallis a Futuna, v minulosti Rodézia a Njasko, Maskat a Omán, Senegambia a Niger, Annam a Tonkin, a hoci aj Rakúsko-Uhorsko či Česko-Slovensko. Tu sa síce tiež jedná o spoločné známky, ale vtedy jediného známkového územia (ZZ).

Opačným prípadom je zase vydávanie známok pre jedno územie viacerými vydavateľmi, menovať môžeme napr. Nové Hebridy. To sú potom na jednom fyzickom území viaceré známkové územia (ZZ).


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov


Spoločnými známkami pre viaceré ZZ sú napr. známky, ktoré materské krajiny vydali pre svoje zámorské územia, okupované územia, či poštové úrady. Príkladom môžu byť AOF, AEF, CF, Estero, Levant, Osten, portugalská Afrika a podobne. Tie však pokladáme za samostatné známkové územia (ZZ).


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov


Podobne za samostatné známkové územia (ZZ) pokladáme známky rôznych politických zväzkov, ako MPU, Severonemecký spolok a pod.


Známkové územia - Spoločné známky štátov   Známkové územia - Spoločné známky štátov

Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter ValdnerPoslať komentár

Autor: Ing. Peter Valdner

Publikované: 18. 01. 2013 23:15
 
Známkové územia - Spoločné známky štátov
Známkové územia - Spoločné známky štátov
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Byť dobrý je chvályhodné, ale užitočné je to iba vtedy, ak sa to spojí s konaním dobra.

(anonym)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.