Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2024/1 (121)

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

01. 04. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Ruská pošta v Levante (II.)

Známkové územia - Ruská pošta v Levante (II.)
Autor: Marián Kováč
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 23. 03. 2016 10:08

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na vydanie poštových známok Cárskeho Ruska v Levante (II. časť - mestá KONŠTANTÍNOPOL, JERUZALEM, MONT ATHOS, SALONIQUE, TREBIZONDE a KERASUNDE).


Na oslavu 50. výročia založenia spoločnosti ROPiT bolo 10. mája 1909 vydaných deväť nominálnych hodnôt s vodorovnou čiernou menovou pretlačou v para alebo piastroch. Po ich niekoľkomesačnom užívaní bolo rozhodnuté dodatočne vydať ďalšie príležitostné emisie pre 12 hlavných poštových úradov: Bejrút, Dardanely, Jaffa, Jeruzalem, Kerasunde, Konštantínopol, Metelin, Mont Athos, Rizeh, Salonique, Smyrne a Trebizonde.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Osmanskej ríše z roku 1878.


Pôvodné známky boli pretlačené názvom každého úradu latinkou čiernej farby. Veľkosť písma troch najvyšších hodnôt je približne dvojnásobnej veľkosti ako na kopejkových známkach. Existuje niekoľko menších variácií väčšiny pretlačí v podobe nedotlače písmen, ich deformácie alebo zámeny za iné písmeno. Takisto sa vyskytujú pretlače s prevráteným písmenom, či celým nápisom.

Jednotlivé emisie boli postupne vydávané takto:

 • august 1909 - Konštantínopol a Jeruzalem
 • november 1909 - Mont Athos a Salonique
 • 27. decembra 1909 - Trebizonde a Kerasunde
 • 20. február 1910 - Jaffa a Smyrne
 • 30. august 1910 - Metelin a Rizeh
 • 9. decembra 1910 - Bejrút a Dardanely

Na pečiatkovanie známok boli používané dvojkruhové pečiatky, v hornej časti medzikružia bol nápis Р.О.П.и.Т. a v dolnej zase názov príslušného poštového úradu. Na nápisy v pečiatkach bola použitá výlučne azbuka. V kruhu v strede bol dátum, jeho horná časť určovala deň, v strede bol rok rozdelený pomlčkou a naspodu mesiac, označený rímskou číslicou.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


V Jeruzaleme sa okrem toho používala podobná, avšak iba jednokruhová pečiatka.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


V Konštantínopole bola taktiež používaná jednokruhová pečiatka, ktorá však mala v hornom polkruhu nápis КОНСТАНТИНОПОЛЬ, v dolnom zasa ПОЧТОВАЯ КОНТОРА pod nápisom Р.О.П.и.Т. a v strede dátum.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Neskôr bola na poštách používaná podobná dvojkruhová pečiatka, avšak oproti predchádzajúcim mala dátum v jednom riadku a mesiac bol napísaný azbukou v ruštine alebo arabskou číslicou.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.KONŠTANTÍNOPOL


Konštantínopol sa rozkladá priamo na rozhraní Európy a Ázie, po oboch brehoch úžiny Bospor, spájajúcej Čierne a Marmarské more.

Mesto bolo založené okolo roku 660 pred naším letopočtom ako Byzantium, neskôr v roku 330 pred n.l. bolo premenované na Konštantínopol a ustanovené ako východné hlavné mesto Rímskej ríše. Pod jej nadvládu patril až do roku 1453, kedy bolo dobyté osmanskou armádou, ktorú viedol sultán Mehmed II. Ten ho premenoval na Istanbul a ustanovil hlavným mestom Osmanskej ríše. Po založení republiky v roku 1923 sa hlavným mestom stala Ankara.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Marmarského mora a Konštantínopolu z roku 1901.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapy Konštantínopolu z roku 1840 a 1923.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Panoráma mesta z roku 1870.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnice z Konštantínopolu.


V auguste 1909 bolo vydaných deväť známok s nápisom „Constantinople“.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Dňa 22. septembra 1910 bola urobená dotlač, žltá známka s najnižším nominálom 5 para bola pretlačená rovnakým nápisom, ale použitá bola modrá farba. Vyskytujú sa dva odtiene, tmavomodrá a bledomodrá.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Niektoré známky obsahujú chybné nápisy:

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Constanttnople Constautinople


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Consnantinople, plus prevrátené posledné písmeno „e“
(na hárku je to prvá známka v treťom rade)


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Známky na obálke s pečiatkami Konštantínopol 8. december 1909.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
List poslaný 18. februára 1913 miestne v Konštantínopole
(10 piastrová známka s chybným nápisom Constanttnople)
(70 piastrová známka s chybným nápisom Constautinople)


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
List poslaný 21. januára 1914 do Pskova.


Späť na prehľad***


JERUZALEM


Jeruzalem sa nachádza na náhornej plošine Júdskeho pohoria, asi 60 kilometrov východne od pobrežia Stredozemného mora a asi 35 kilometrov od Mŕtveho mora.

Počas dlhej histórie patrilo pod nadvládu mnohých národov. Najstaršia časť mesta bola osídlená už v 4. tisícročí pred naším letopočtom, takže patrí medzi najstaršie mestá na svete. Kráľ Dávid, vodca Izraelitov, ho okolo roku 1000 pred naším letopočtom povýšil na hlavné mesto a nazval ho Dávidovo mesto. Roku 63 pred n.l. bol spolu s judským kráľovstvom dobytý Rimanmi, neskôr centrum rímskej provincie Judea. V rokoch 614-628 súčasť Perzskej ríše, od roku 638 patrí pod nadvládu arabskej ríše. V rokoch 1099-1187 a 1229-1244 obsadený križiakmi, je centrom Jeruzalemského kráľovstva. Od roku 1244 opäť pod arabskou nadvládou, od roku 1517 súčasť Osmanskej ríše. Za vlády Sulejmana Veľkolepého bolo v roku 1538 okolo Jeruzalema postavené opevnenie. Dnes je definované ako staré mesto, ktoré bolo rozdelené do štyroch štvrtí, známych ako arménska, kresťanská, židovská a moslimská. Po skončení 1. svetovej vojny bol centrum britského mandátneho územia Palestína. Neskôr po vzniku štátu Izrael bol v roku 1950 Jeruzalem vyhlásený za jeho hlavné mesto, hoci väčšina štátov uznáva ako hlavné mesto Tel Aviv-Jaffa.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa časti Osmanskej ríše z roku 1895.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa mesta z roku 1883.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnice z Jeruzalema.


V auguste 1909 bolo vydaných deväť známok s nápisom „Ierusalem“.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Dňa 22. septembra 1910 bola urobená dotlač, žltá známka s najnižším nominálom 5 para bola pretlačená rovnakým nápisom, ale použitá bola modrá farba. Vyskytujú sa dva odtiene, tmavomodrá a bledomodrá.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
chýbajúce prvé písmeno „I“


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Doporučený list poslaný 6. novembra 1909 do Drážďan.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Doporučený list poslaný 6. novembra 1909 do Drážďan.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Doporučený list poslaný 27. marca 1910 do Breslau.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Doporučený list poslaný 25. apríla 1910 cez Port Said do Braunschweigu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Doporučený list poslaný 7. septembra 1911 do Odesy.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnice poslané z Jeruzalema.


Späť na prehľad***


MONT ATHOS


Athos je autonómna mníšska republika ležiaca na výbežku polostrova Chalkidiky v Grécku, ktorý je dlhý asi 50 km. Jeho rozloha je 336 km² a nachádza sa tu 20 pravoslávnych kláštorov. V hlavnom meste Karyes sídli parlament aj správna rada (vláda). Ženy a deti majú prístup na územie republiky zakázaný. V staroveku výraz Athos označoval len vrch, zatiaľ čo polostrov sa volal Akté. Dnes majú vrch aj polostrov rovnaký názov Athos, ale polostrov sa označuje aj ako Chersonisos Athos (Polostrov Athos).

Od 9. storočia tu pôsobili pustovníci, v roku 963 bol založený prvý kláštor. Po páde Byzantskej ríše patril pod osmanskú, od roku 1912 pod grécku zvrchovanosť.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Chalkidiki s polostrovom Athos (Acte) z roku 1911.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa polostrova Athos z roku 1867.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnice z Athosu.


V novembri 1909 bolo vydaných deväť známok s nápisom „Mont-Athos“.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
   
chýbajúce posledné písmeno „s“ chýbajúce druhé písmeno „o“


Dňa 30. augusta 1910 bolo vydaných ďalších sedem známok, ale už so zmeneným nápisom v azbuke „С.Афонь“, pričom С značilo v ruštine „Cтарый – Starý“, aby nedochádzalo k zámene s mestom na Kaukaze s rovnakým menom Athos.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Dňa 22. septembra 1910 bola urobená dotlač, žltá známka s najnižším nominálom 5 para bola pretlačená rovnakým nápisom v latinke ako prvé vydanie, ale použitá bola modrá farba. Vyskytujú sa dva odtiene, tmavomodrá a bledomodrá.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
prvá známka s nedotlačou na druhom písmene „o“


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Výstrižok z obálky odslanej 3. marca 1910.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Podací lístok k doporučenému listu z 20. novembra 1913.


Späť na prehľad***


SALONIQUE


Solún (Thessaloniki) je druhé najväčšie prístavné mesto v Grécku. Leží v Solúnskom zálive Egejského mora na západnej strane polostrova Chalkidiki a je to hlavné mesto gréckeho regiónu Stredné Macedónsko.

Založil ho v roku 315 pred naším letopočtom Cassander Macedónsky. Od rímskeho obdobia bol Solún dôležitou metropolou a bol druhým najväčším a najbohatším mestom Byzantskej ríše. V roku 1430 si ho podmanila Osmanská ríša, pod ktorú patril až do 8. novembra 1912, kedy bol začlenený do Grécka.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Solúnskeho zálivu z roku 1913.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Solúnu z roku 1905.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnice z mesta Solún.


V novembri 1909 bolo vydaných deväť známok s nápisom „Salonique“.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Dňa 22. septembra 1910 bola urobená dotlač, žltá známka s najnižším nominálom 5 para bola pretlačená rovnakým nápisom, ale použitá bola modrá farba. Vyskytujú sa dva odtiene, tmavomodrá a bledomodrá.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Doporučený list poslaný 17. júla 1911 do Odesy.


Späť na prehľad***


TREBIZONDE


Trabzon je mesto pri Čiernom mori v historickom kraji Pontos na severovýchodnom pobreží Turecka. Nachádza sa na historickej Hodvábnej ceste a po stáročia bol obchodnou bránou do Perzie.

Približne v roku 756 pred naším letopočtom toto územie kolonizovali Gréci z Milétu a založili tu mesto Trapezous. V helenistickom období mesto patrilo do Pontského kráľovstva, neskôr pripadlo Rímskej ríši. Po rozpade Byzantskej ríše tu bola v roku 1204 založená Ríša Trebizond, ktorá existovala až do roku 1461, kedy ju sultán Mehmed II začlenil do Osmanskej ríše. Od roku 1923 súčasť Tureckej republiky.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa kraja Pontos.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Trabzonu z roku 1914.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnice z mesta Trabzon.


Dňa 27. decembra 1909 bolo vydaných sedem známok s nápisom „Trebizonde“ a dve s najvyšším nominálom s nápisom „Trebisonde“.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Dňa 22. septembra 1910 bola urobená dotlač, žltá známka s najnižším nominálom 5 para bola pretlačená rovnakým nápisom, ale použitá bola modrá farba. Vyskytujú sa dva odtiene, tmavomodrá a bledomodrá.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
posun pretlače k dolnému okraju


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
List poslaný 14. februára 1910 do Olmitzu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
List poslaný 14. februára 1910 do Viedne.


Späť na prehľad***


KERASUNDE


Kerasund (Giresun) je turecké mesto ležiace na severnom pobreží Čierneho mora, asi 175 km západne od mesta Trabzon a 45km východne od Ordu. Je to hlavné mesto provincie Giresun.

História mesta siaha až do 2. storočia pred naším letopočtom, kedy sa tam usadili Gréci zo Sinope a založili kolóniu Cerasus (Kerasos). Počas stredoveku bol súčasťou Byzantskej ríše, neskôr Ríše Trebizond. V roku 1461 celé pobrežie obsadil sultán Mehmet II a začlenil Kerasund do Osmanskej ríše. Od roku 1923 súčasť Tureckej republiky.

Zaujímavosťou je, že Giresun je pôvodné rodisko čerešní, odkiaľ ich do Európy priviezli Rimania.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Kerasundu z roku 1943.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnice z mesta Kerasund.


Dňa 27. decembra 1909 bolo vydaných deväť známok s nápisom „Kerassunde“.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Dňa 22. septembra 1910 bola urobená dotlač, žltá známka s najnižším nominálom 5 para bola pretlačená rovnakým nápisom, ale použitá bola modrá farba.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
výstrižok z obálky s pečiatkou zo dňa 25. marca 1910


Späť na prehľad***

Dňa 31. marca 1911 bola platnosť celej jubilejnej série ukončená a zásoby známok boli z pôšt postupne vrátené na generálny poštový úrad na likvidáciu, hoci sú známe prípady ich používania až do roku 1914.


Použitá literatúra a iné zdroje


 • Wikipedia.org
 • Michel: Europa-Katalog Band 7, 2009/2010
 • Scott: Standard postage stamp catalogue, 2007
 • В. Ю. Соловьев: Почтовые марки России и СССР 2004/2005
 • internetViac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov