Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Autor: Ing. Jan Ratiborský, CSc.
Publikované: 08. 11. 2021 16:58

Príspevok z oblasti známkových území Ruska venovaný prehľadu poštových pečiatok na lotyšských známkach.


Známkové země Ruska - Razítka na lotyšských známkáchAbstrakt


K tvorbě prvních lotyšských známek byly použity mapy Karte des westlichen Rußlands. Existuje řada publikací, které se věnují rozboru těchto razítek. V článku je uveden přehled vybraných razítek. Budou uvedeny jak provizorní razítka, tak i pozdější kulatá razítka. U kulatých razítek je obtížné určit někdy datum nebo lokalitu. Razítka jsou z celého území Lotyšska.


První lotyšské poštovní známky a razítka


První lotyšské známky vydané po vzniku Lotyšska v roce 1918, byly vytištěny na rubu německých map - Karte des westlichen Rußlands. Tyto mapy zahrnují jižní část Lotyšska, severní část Litvy a dvě mapy zobrazují území Běloruska u hranic s Lotyšskem a Litvou.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Ukázka různých razítek lotyšské pošty z let 1919 - 1939.
Provizorní razítka


Provizorní poštovní razítka, z různých míst Lotyšska, byla bez data a měla různou orientaci a písmo. Některé lokality měly několik druhů razítek, např. provizorní razítko Jelgavy, dříve Mitau bylo v lotyštině, němčině i ruštině.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachVzácné razítko Jelgavy


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

V přerušeném prstenu kruhového razítka ✶ LATWIJÂ ✶ 29. 12. 18 ✶ JELGAWÂ. ✶ jsou v horní části 3 klasy a v dolní části je hlava losa (elk), který je také ve znaku města. Jiné razítko je z roku 1919 a je bez přerušení kruhů.Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Rub výše prezentované známky je na mapě Karte des westlichen Rußlands N16. Území se nachází na jihu Lotyšska, poblíž hranice s Litvou.


Denní razítka МИТАВА a JELGAWA v azbuce a v latince


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Na kulatém denním razítku ze srpna 1919 je razítko v azbuce МИТАВА a na druhé známce z roku 1919 je razítko JELGAWA.Na stvrzence je další typ razítka JELGAVA s jednoduchým písmenem V. Na razítku je pod názvem města, 9 svislých čar, pod nimi jsou vlevo tři hvězdičky v tvaru ∴, uprostřed datum 31. V. 33 a vpravo index dopisu A. Razítko bylo používané od roku 1924 až do roku 1940. Měsíce v razítku jsou v prvních devíti měsících napsány římskými číslicemi a ve zbývajících měsících roku číslicemi arabskými. Od konce roku 1935 se začaly používat písmena současné lotyšské abecedy s diakritikou, např.: Č, N .

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

viz razítko RIGA lZnámkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Na stvrzence je adresa: Riga, Kungu ilea 33, iela = ulice.
Další razítka


a) KULDIGA


Provizorní razítko KULDIGA je v obdélníkovém rámečku. Kuldiga se nachází asi 155 km západně od hlavního města Rigy. Město je již mimo rámec použitých map KdwR k tisku známek. Nejznámější přírodní památkou města je 249 metrů široká a asi 2 m vysoká peřej na řece Venta.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachb) TALSI


Provizorní razítko TALSI má tvar podobný pneumatice. Město leží v severozápadní části Lotyšska, poblíž Baltského moře.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachc) Leepaja


Leepaja – je významný námořní přístav nacházející se na břehu Baltského moře. Je znám také jeho německý název Libau. Na prvních známkách je provizorní diagonální razítko různé barvy, třetí je špatně čitelné. Na dalších dvou známkách je kulaté denní razítko, v typech 3 4. Směr razítka může být opačný. Typ 3 je s pořadím LATWIJA/LEEPAJA a s datem 27. února 1919 uprostřed. Známka byla orazítkována v 9 – 10 hodin a N znamená odpoledne. Typ 4 má obrácené pořadí místo/země. Denní doba je označena písmenem na konci. Písmena r/R značí dopoledne a písmena w/W/V/N odpoledne [MORS]. Na druhém kulatém razítku používaném od roku 1920 je LEEPAJA v horním segmentu razítka je sedm svislých čar.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Na známkách z části dopisu je razítko typu 4 – lokalita LEEPAJA je nahoře razítka a stát LATWIJA dole. Index v prostřední části kulatého razítka je 6-7W, který znamená 6 - 7 hodinu odpolední, tzn. 18 – 19 hodinu [MORS].


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Typy razítek 3 a 4.
Provizorní razítko Aizpute


Provizorní razítko AIZPUTE má v [BARE] označení C10. Průhledný text je v černém rámečku. V němčině se jmenovalo Hasenpoth. Lokalita se nachází v západním Lotyšsku a je mimo mapu KdwR, použitou k prvnímu tisku lotyšských známek. Na druhém denním razítku je AISPUTE, datum 27. 10. 20 a je typu 3.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachRazítka hlavního města Lotyšska Rigy


Riga je hlavní město Lotyšska, které leží na řece Daugavě a leží v části Lotyšska – Vidzeme. Černé provizorní razítko s nápisem Riga je jak diagonální, tak i vodorovné.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Kombinace různých razítek – hore je jednak provizorní diagonální razítko Riga a čisté známky, dole je kombinace razítek - provizorního diagonálního a kruhového denního.
Kruhové denní razítko Riga


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Na 4-bloku jsou známky z okraje celého mapového listu a razítko RIGA./ LATWIJA. Ve střední části je zleva hvězda, datum 29 12 18 a písmeno a. Datum je krátce po vzniku po vzniku Lotyšska. Razítko má v [BARE] označení C1.
Razítka RIGA v ruštině - РИГА


Existují tři různé typy razítek. Na prvním razítku je menší písmo s velkými mezerami. Ve druhém razítku jsou velká písmena s malými mezerami a na třetím razítku je střední velikost písma s malé mezery. Typ razítka je zřejmý velikosti textu a mezer v horní části razítka a dalšími symboly v dolní části razítka. Razítka mají označení C5 [BARE].

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachDalší razítka na lotyšských známkáchProvizorní razítko Wainode


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Na počátku roku 1919 nebylo v Lotyšsku ještě změněno písmeno W za dnes běžně používané písmo V. Proto, na provizorním razítku je ještě použito písmeno W. Sovětské armádě se nikdy nepodařilo obsadit Vainode.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachRazítko v azbuce КОРСОВКА ЛАТВИЯ


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Kulaté razítko КОРСОВКА ЛАТВИЯ je doplněno na dolním okraji mezi dvěma hvězdami a písmenem a. Uprostřed razítka je datum 3. dubna 1920. КОРСОВКА je v lotyšštině KARSAVA. Razítko bylo používané v Karsavě, Rezekne a Rozenowa (Zilupe). Zeměpisné souřadnice KORSOVKY jsou φ = 56° 47′ 15″, λ = 27° 40′ 24″. Datum 5. 4. 20 na známce je ještě před uvedeným datem v tabulce.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachRazítko v azbuce СМИЛТЕНЬ ЛИФЛ


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Část provizorního razítka СМИЛТЕНЬ ЛИФЛ./SMILTENE, LIVLAND z let 1919-1922, používané v době Lotyšské republiky a Lotyšské sovětské republiky, včetně názvu provincie v ruštině. Zeměpisné souřadnice ϕ = 57° 25′ 27″, λ = 25° 54′ 06″. Datum 23. 12. 19. na známce je ještě před uvedeným datem v tabulce.


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachProvizorní razítko Preekule


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Na známce vlevo je provizorní razítko Preekule. Dnes má název Priekule a v roce 2010 v něm žilo 2441 obyvatel. Na dvojbloku vpravo je známka znehodnocena modrým křížem.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachRazítko M.P.K.


Razítka censurního úředníka z Königsbergu, dnes Kaliningradu. Zkratka na razítku je Militärische Postkontrolle Königsberg = Cenzurní razítko Kaliningrad. Město Královec bylo založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. Region je součástí Ruské federace. Mapa na rubu známky M17ez, je ke škodě mírně poškozená po nálepce! Část razítka je také na známce.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachUkázka několika razítek na jiných lotyšských známkách


Jsou uvedeny pouze vybrané známky s razítky. Razítka mají různá pořadová čísla např.: 131, poštu/RIGA, typ/6, index/p a počet svislých čar/9. Také je uvedena platnost razítka od 26 V 26 do 22 VI 37. Některá data mají někdy za čísly tečky a jiná naopak bez teček. Razítka jsou z různých míst Lotyšska. U známek je uvedeno číslo z katalogu MICHEL E5, lokalita a index jsou patrné z razítka.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachRIGA/T
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachRIGA/č
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachRIGA/p

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachRIGA/nádraží
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachLEEPAJA/Z
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachDaugavpils

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachAluksene/F
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachMazsalaca/B
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkachMIGLANI


Doplněk razítko typu 6


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Jedná se zřejmě o razítko na železniční trati VALKA – RIGA z roku 1922. Valka leží v Estonsku poblíž hranice s Lotyšskem.Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Ve střední části razítka jsou tři hvězdičky v tvaru ∵. Datum je 18VII 30. Typ 6, index A, a segment 9. Platnost razítka byla od 2. 3. 23 do 1. 7. 39.

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Pohled poslaný z Rigy do Prahy. Ve střední části razítka jsou tři hvězdičky v tvaru ∴, datum 151225 typ 6, index A, segment 7, platnost od 2. 3. 23 do 1. 7. 39.Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Razítko 2 – typ 6, index A, segment 9, platnost od 17 X 24 do 11 XII 40.Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Razítko 117 – typ 6, index l, segment 9, platnost od 29 XI 24 do 31 XII 35Vecpiebalga – místo románu Mernieku laiki = Čas zeměměřičů

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Razítko 1526 – typ 6, index A, segment 7, Platnost 15. 1. 23 – 15. 7. 39Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach
Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Razítko RIGA 31a – tři hvězdičky v tvaru ∴, typ 6, index H, segment 7 – platnost 20 6 23 – 14 X 39
Razítka na obálkách


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Dopis byl odeslán z Rigy (РИГА 28. 12. 1918, ** x, viz razítka RIGY). Známky jsou z mapového rámu, tj. bez mapy. Na výřezu mapy z roku 1904, kde je název ulice Industrie. V současnosti se ulice má ulice název v lotyšštině Rupniecibas iela. Obálka byla zakoupena od pana Trevora Pattemana na Sběrateli v roce 2013.Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Na obálce je strojové razíteko složené ze tří částí: kruhové razítko typu 6 - RIGA tři hvězdičky v tvaru ∴, datum 17. 6. 36. B a 9 segmentových čárek nahoře a dole. Číslo razítka, ale nebylo určeno. Další dvě propagační vložky propagují krásy Lotyšska - mapa s názvy historických zemí Lotyšska (KURZEME, ZEMGALE, VIDZEME, LATGALE) a špatně čitelná propagující krásy Lotyšska s textem "APCELO SKAISTO LATVIJU! PAZISTI DZEMTO ZEMI!", který je možné přeložit „Cestujte po krásném Lotyšsku! Poznej Vaši vlast!“ [MORS]Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach


Známkové územia Ruska - Pečiatky na lotyšských známkach

Ukázka propagačního pohledu: "Cestujte po krásném Lotyšsku!" [internet].
Literatura


[KART] Karte des westlichen Rußland 1:100 000.

[BARE] Barefoot, J.: Latvia map stamps, 1983. European Philately 12. 3rd printing 2002.

[MUHL] Mucha, L., Hlinka, B: Filatelistický atlas známkových zemí. Druhé aktualizované vydání. Kartografie Praha 1978.

[APSI] Apsit - Latvian Map Stamps.

[DOUB] Soubor doubtful std pmks.pdf zřejmě již neexistuje / neni dostupný.

[MORS] Internetová stránka Juris Mors Latvian Philately zřejmě již neexistuje / neni dostupná v odpovědi od R. Zalcmanise.
Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov