Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám odtlačky výplatných strojov Slovenského olympijského výboru
Pretlač “Occupation Azirbayedjan“ na výplatných známkach Ruska 1909 – 1917

Pretlač “Occupation Azirbayedjan“ na výplatných známkach Ruska 1909 – 1917

Pretlač “Occupation Azirbayedjan“ na výplatných známkach Ruska 1909 – 1917

Pretlač “Occupation Azirbayedjan“ na výplatných známkach Ruska 1909 – 1917


Pretlač “Occupation Azirbayedjan“ na výplatných známkach Ruska 1909 – 1917
  Príspevok z oblasti známkových území o  pretlači “Occupation Azirbayedjan“ na ruských výplatných poštových známkach z rokov 1909 - 1917. (česky)
   
  Autor: Dr. Pavel Cais
Publikované: 06. 01. 2013 16:23
 


Řada sběratelů Ruska se již jistě setkala s výplatními známkami Ruska z let 1909 -1917, opatřenými přetiskem OCCUPATION AZIRBAYEDJAN. Méně známe jsou však informace o původu a účelu tohoto přetisku.

Úvodem je nutno říci, že všechny známky opatřené přetiskem OCCUPATION AZIRBAYEDJAN jsou z filatelistického hlediska mache. Článek chce ukázat, na základe jakých informací byli tito přetisky za mache prohlášeni. Jako první světově uznávaný katalog zaregistroval známky s přetiskem OCCUPATION AZIRBAYEDJAN ve 20. letech katalog Yvert & Tellier, a to jako známky první emise samostatného státu Ázerbájdžán. Tento katalog registroval celkem 18 známek Ruska z let 1909 – 1917 opatřených přetiskem OCCUPATION AZIRBAYEDJAN, a to zoubkované 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10/7, 10, 15, 20, 25, 35, 50 a 70 kopějek a nezoubkované 1, 2, 3 a 5 kopějek. Jako datum vydání katalog uváděl květen 1917 a barvu přetisku černou, červenou a modrou. Cenové ohodnocení známek bylo na tehdejší dobu dosti vysoké a ve vydání katalogu Yvert & Tellier z roku 1937 bylo v rozmezí 50 – 5000 FFR za jednu známku přetiskové emise. Na základě registrace v katalogu Yvert & Tellier převzaly registraci těchto známek i jiné katalogy, které vycházeli v meziválečném období.


Známkové územia - Pretlač “Occupation Azirbayedjan“ na výplatných známkach Ruska 1909 – 1917

Vzhledem k tomu, že světové katalogy registrovali známky s přetiskem OCCUPATION AZIRBAYEDJAN jako první emisi známek Ázerbájdžánu, objevila se začátkem 20. let v ruských filatelistických kruzích snaha zjistit původ a autora těchto přetisku. Studiem historických události a na základe výpovědí osob, řídicích poštovní provoz na území Ázerbájdžánu v letech 1917 – 1920, byli zjištěny následující skutečnosti:

 • Od března 1917 do konce července 1918 byla vláda nad územím Ázerbájdžánu v rukou Sovětu lidových komisařů se sídlem v Baku. V této době k žádné okupaci území Ázerbájdžánu nedošlo a vedoucí organizačně – instruktážního a revizního oddělení Komisariátu pošt a telegrafu Ázerbájdžánu, M. Sirotkin, který pracoval od března 1917 v oblasti řízení poštovního provozu v Ázerbájdžánu, písemným dokladem potvrdil, že v této době nikdy nebyl oficiálně vydán souhlas se zhotovením přetisku OCCUPATION AZIRBAYEDJAN a známky s tímto přetiskem nebyly v poštovním provozu používaný.
 • V době od 4. srpna 1918 do 15. záři 1918 byl Ázerbájdžán okupován britskou armádou. M. Sirotkin, jenž v té tobě řídil Bakuský poštovně-telegrafní okruh, opět písemně prohlásil, že ani v této době nebylo úředně povoleno vydat známky s přetiskem OCCUPATION AZIRBAYEDJAN a takové známky nebyly ani uvedeny do poštovního oběhu.
 • Od 17. září okupovala Ázerbájdžán turecká vojska a ani v této době nebyl vydán souhlas k vydáni přetisku a k jejich poštovnímu použití.
 • Dne 20 října 1919 byla úředně vydána první emise známek Ázerbájdžánu, tak jak ji v současné době registrují světové katalogy. Do té doby platili na území Ázerbájdžánu poštovní ceniny Ruska, které však byly používaný i po tomto datu, protože vlastních ázerbájdžánských známek byl nedostatek.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že od března 1917 až do vstupu Ázerbájdžánské SSR do Sovětského svazu nebyly na území Ázerbájdžánu známky s přetiskem OCCUPATION AZIRBAYEDJAN úředně vydány ani úředně používaný.

Další verzi vzniku přetisku OCCUPATION AZIRBAYEDJAN, která se ukázala jako nepravdivá, je verze, že známky s přetiskem byly vydány britskými okupačními silami na území Iránského Ázerbájdžánu. Táto verze byla podporována vydavateli katalogu Yvert & Tellier. Odporují ji však historická fakta. Začátkem roku 1917 byl sever Iránu a tedy i tzv. Iránsky Ázerbájdžán okupován ruskou armádou a jih Iránu britskou armádou. Po Říjnové revoluci začalo stahování ruské armády z území severního Iránu: bylo zahájeno v prosinci 1917 a ukončeno v březnu 1918. Tudíž v květnu 1917, jak uváděl katalog Yvert & Tellier nebyl důvod vydávat známky s přetiskem OCCUPATION AZIRBAYEDJAN.

Nejblíže skutečnosti je zřejmě verze, která říká, že známky s přetiskem byly zhotoveny z čistě obchodních zájmů některé filatelistické firmy, zřejmě Yvert & Tellier, a byly vyrobeny v západní Evropě a odtud distribuovány do obchodní sítě. Tuto verzi potvrzuje i to, že známy rusky sběratel ázerbájdžánských známek, Jefim Semjonovič Vojchanskij, koupil koncem roku 1921 v Batumi od italského sběratele celou sérii známek s přetiskem OCCUPATION AZIRBAYEDJAN, která v té době měla katalogový záznam v katalogu Yvert & Tellier několik tisíc FFR, za pouhých 10 ITL. Tento italsky sběratel udal, že sérii získal v Marseille a sdělil, že ji získal od filatelistického obchodníka za velmi nízkou cenu v porovnáni s katalogovým záznamem.

Vysoký katalogový záznam přetisku OCCUPATION AZIRBAYEDJAN přivedlo i ke vzniku padělku těchto mache-přetisku, jejichž původ je zřejmě v Turecku, Jsou známy dva typy těchto padělku, které si liší od původních mache-přetisku pěti základními znaky:

 1. Písmeno Y ve slově AZIRBAYEDJAN má u původních mache-přetisku nožičku rovnou, padělky mají tvar nožičky křivý a vyhnuty doleva nebo doprava.
 2. Délka slova OCCUPATION je u původních mache-přetisku 13 mm, kdežto u padělku 1. typu 13,5 mm a u padělku 2. typu 12,5 mm.
 3. Délka slova AZIRBAYEDJAN činí u původních mache-přetisku 13 mm, u padělku 1. typu 13,5 mm au padělku 2. typu 15,5 mm.
 4. Mezera mezi řádkami je u mache-přetisku 6 mm, u padělku 1. typu 7 mm u padělku 2. typu 8 mm.
 5. Výška písmen přetisku činí u původních mache-přetisku 1,6 až 1,8 mm, zatímco u padělku 1. typu 2 mm a u padělku 2. typu 2 až 2,5 mm.

Známky s přetiskem OCCUPATION AZIRBAYEDJAN jsou známy s padělkem denního razítka Baku 19.10.1917 a je možný i výskyt celistvosti s tímto padělaným razítkem.

Většina současných světových katalogu dnes správně známky s přetiskem OCCUPATION AZIRBAYEDJAN vůbec neregistruje, nebo se o nich pouze zmiňuje jako o mache.


Známkové územia - Pretlač “Occupation Azirbayedjan“ na výplatných známkach Ruska 1909 – 1917


Komentáre k článku:


Tak toto je ďalší vynikajúci článok. Potvrdzuje skúsenosť pokročilých zberateľov známkových území (ZZ), že všeobecné známkové katalógy nie sú úplne spoľahlivým zdrojom informácii o ZZ. A to bez ohľadu na skutočnosť, či vydavateľ katalógu so známkami obchoduje (Stanley Gibbons, Yvert&Tellier) alebo nie (Michel). Preto každý erudovaný článok o ZZ je vítaný. (Peter Valdner)
Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Pavel CaisPoslať komentár
Súvisiace odborné sekcie (1):

Sekcia známkových zemí Ruska pri SČFSekcia známkových zemí Ruska pri SČF


Autor: Dr. Pavel Cais

Publikované: 06. 01. 2013 16:23
 
Pretlač “Occupation Azirbayedjan“ na výplatných známkach Ruska 1909 – 1917
Pretlač “Occupation Azirbayedjan“ na výplatných známkach Ruska 1909 – 1917
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Vaše dieťa je na tom lepšie v zlej škole s vynikajúcim učiteľom, ako vo vynikajúcej škole so zlým učiteľom.

(Malcolm Gladwell)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.