Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2024/1 (121)

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

01. 04. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.

Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 19. 11. 2016 19:02

Príspevok z oblasti známkových území upozorňujúci na podvodné nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.


Počas Šesťdňovej vojny v roku 1967 uviazlo 14 lodí na Veľkom horkom jazere (GBL) uprostred Suezského prieplavu. Medzi inými aj MS Lednice Československej plavby dunajskej Bratislava. Opustili ho až po 8 rokoch v roku 1975.

Námorníci na uväznených lodiach vytvorili GBLA (Great Bitter Lake Association), vydávali aj známky, ktoré používali na korešpondenicu, i ako suveníry. Píšem o nich knihu, tak nateraz len jedno varovanie.

Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.y


Na trhu sú aj nálepky talianskej proveniencie, ktoré neznalí zberatelia považujú za známky GBLA. Pár ich síce ich vydavateľ Dr. Antonino Zappala poslal na lode, takže sa môžu vyskytnúť aj na zásielkách zo Suezu, drvivá väčšina však vznikla až v čase, keď už väčšina posádok lode opustila a boli určené len pre filatelistický trh. Ich hodnota je, v porovnaní so skutočnými známkami GBLA, zanedbateľná.

Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.y


Už na prý pohľad sa dajú spoznať podľa kvalitnej tlače (známky GBLA, až na výnimky, sú dosť amatérske), väčšina nesie názov European ships (v GBLA ale neboli len lode európske) a na niektorých sú dokonca názvy v taliančine (hoci v GBLA žiadna talianska posádka nikdy nebola, väčšinu času strávili na GBL len posádky z Československa, Bulharska, Poľska a, zrejme vás prekvapím, Nórska).

Samozrejme, existujú vo viacerých farbách, strihané aj zúbkované, a s textom v rôznych jazykoch. Na ukážku pár takýchto nálepiek z Talianska.

Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.y Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.y Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.y Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.y


Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.y Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.y Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.y Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.y


Temer všetky boli vyrobené ako hárčeky a nechýbajú ani pamätné listy.

Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.y   Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.y


Prirodzene, každý si môže zbierať čo chce, ale kupovať nálepky z Talianska za cenu skutočných známok GBLA zo Suezu sa neodporúča.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov