Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Ilo 1884

Známkové územia - Ilo 1884
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 16. 02. 2013 01:11

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na prítlače ILO používané v roku 1884 na peruánskych známkach.


V 54. čísle Zpravodaja bol výborný článok kolegu Mgr. Prokopa o vojenskom konflikte medzi Čile, Peru a Bolíviou a občianskej vojne v Peru v rokoch 1879 – 85. Prehľadne je v ňom popísaná politická a vojenská situácia, zobrazené pretlače z peruánskeho územia a ich identifikácia podľa katalógov Michel, Minkus a Scott.


Známkové územia - Ilo 1884


K článku sa vraciam preto, lebo oblasť Peru je ďaleko lepšie spracovaná nielen v ťažko dostupných špecializovaných katalógoch (Bustamante, Moll...), ale aj v u nás dostupnom a používanom katalógu Gibbons. A práve v ňom nájdeme ďalšiu pretlač - ILO.

Ilo je pobrežná oblasť v južnej provincii Moquegua.


Známkové územia - Ilo 1884   Známkové územia - Ilo 1884


V roku 1884 tu bola používaná pretlač na peruánskej známke z rokov 1877-9, tlačenej v USA v 2 odtieňoch modrej farby, starší Gibbons ju popisuje nasledovne (ten cenový záznam 16 GBP je žiaľ z roku 1975):


Známkové územia - Ilo 1884


Nakoľko sa pretlač robila ručne, vyskytuje sa v rôznych polohách. Je buď čierna, alebo modročierna, na známkach je prirodzene lepšie viditeľná pretlač čierna, a nedá sa rozoznať od pečiatky. Katalógy zrejme preto hodnotia nepoužitú aj použitú známku rovnako. Rozhodujúcim kritériom teda musí byť správna známka, ktorou je Mi. 21.


Známkové územia - Ilo 1884   Známkové územia - Ilo 1884   Známkové územia - Ilo 1884


Teoreticky by na použitej známke mali byť pretlač aj pečiatka, pravdepodobne v rôznych farbách, takú známku som však v praxi zatiaľ nevidel. Zrejme poštovým úradníkom stačil jeden odtlačok s menom ILO.

Na ďalších obrázkoch sú známky, použité v Ilo. Tu sa jedná jednoznačne o pečiatky, Lamy ich vo svojej monografii o peruánskych pečiatkach eviduje ako číslo 40, Emsing ako E64.


Známkové územia - Ilo 1884   Známkové územia - Ilo 1884


Keďže známky s pretlačou ILO sú pomerne vzácne, aj ostatné známky z emisie Mi. 19-25, použité v Ilo, by mohli poslúžiť v zbierke známkových území (ZZ) ako spacefillers.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov