Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 28. 06. 2013 21:37
Aktualizované: 25. 06. 2014 19:05

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na miestne prítlače C.E. používané v juhoamerickom Ekvádore v roku 1907.


V roku 1907 bola v Ekvádore uskutočnená reforma vzdelávacieho systému. Zákonom „Ley Orgánica de la Instrucción Pública” bola vytvorená nová hierarchia školských orgánov. V Quite bol ustanovený najvyšší orgán „Consejo Superior de Instrucción Pública”, v hlavných mestách provincii vznikli „Consejos Escolares”, im boli podriadené miestne „Juntas Escolares”. Účelom bolo nahradenie dovtedajšieho prevažne cirkevného školstva vzdelávaním štátnym.

Na pokrytie administratívnych nákladov dostali Consejos Escolares (v preklade školské rady) k dispozícii známky, na ktorých boli v jednotlivých provinciách urobené nasledovné prítlače. Na rozdiel od prítlačí z roku 1902, ktoré mali účel ochranný (viď článok Ekvádor - miestne ochranné prítlače 1902), prítlače z roku 1907 mali účel zúčtovací. Preto sú niekedy omylom pokladané za kolky. Prítlače sa robili skutočne aj na kolkoch, sú zobrazené na konci článku.

Azuay

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Bolivar – 2 typy, prítlač 1907 vždy čierna

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Caňar - 4 typy, prítlač CANAR vždy čierna, ornament modrá, čierna

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907 Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Carchi – 2 typy, prítlač červená, čierna, fialová

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907 Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


El Oro – 2 typy - prítlač dátumu v odtieňoch modrej, Machala čierna

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Esmeraldas – prítlač červená, fialová, vždy na štvorici známok.

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907 Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Prítlače na dvojici známok sú falošné.

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Guayas - prítlač čierna

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907 Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Chimborazo – prítlač červená, fialová, zelená

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907 Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Imbabura - 2 typy, riadková prítlač červená, čierna, fialová, modrá, zelená, kruhová červená, čierna, fialová

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Leon - prítlač fialová na štvorici známok

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Loja - 2 typy, ako na obrázku čierna, modrá fialová, kruhová fialová

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907 Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Los Rios - 2 typy, prítlač čierna, modrá, fialová

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907 Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Manabi - 2 typy, prítlač, čierna, fialová, modrá, zelená

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907
Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Pichincha - prítlač čierna, fialová, modrá, zelená

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907 Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Quito, hlavné mesto provincie Pichincha, - prítlač, červená, fialová, čierna.

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Tunguragua - prítlač, čierna, fialová, zelená

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907 Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Rovnako boli prítlače robené aj na kolkoch, sú použiteľné ako spacefillers.

Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907 Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907 Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907 Známkové územia - Ekvádor – miestne prítlače C.E. z roku 1907


Mapa s provinciami je v článku Ekvádor - miestne ochranné prítlače 1902.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov