Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Čriepky z Čile

Známkové územia - Čriepky z Čile
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 28. 01. 2011 02:30

Článok venovaný známkovým územiam juhoamerickej krajiny Čile.


Čile vyzerá na prvý pohľad ako jednoduchá ZZ, podrobnejšie štúdium však ukáže niekoľko úskalí.

Bežným omylom je považovať za známky Tacny a Aricy peruánske povinne príplatkové známky s textom PRO Tacna y Arica. To PRO neznamená, že známky sú určené pre tieto 2 územia, ale že výnos z ich predaja bol určený na úhradu nákladov plebiscitu. Skutočnou známkou Tacny a Aricy je peruánska známka s pretlačou Plebiscito Mi. 216. Táto sa používala na lodi Ucayali, kotviacej počas prípravy plebiscitu v Arice. Zmluvou z Limy z roku 1929 sa nakoniec Čile s Peru dohodli na rozdelení územia tak, že Arica je dnes v Čile, Tacna v Peru.

Islas de Juan Fernandez (Ostrovy Juana Fernandeza) je pretlač na známkach Mi. 75 - 78 z roku 1910. Je to súostrovie, ktorého hlavnými ostrovmi sú, ako vás asi neprekvapí, Robinson Crusoe a Alejandro Selkirk. V dobe vydania známok sa však volali Más a Tierra (bližšie k zemi) a Más Afuera (ďalej mimo). Zberateľov ZZ iste potešia, platnosť však mali na celom území Čile. Obdobne ako neskôr vydané známky s textami Teritorio Insular Chileno, Antartica Chilena či Isla de Pascua (Veľkonočný ostrov).

Znamkove zeme Znamkove zeme

Isla de Más Afuera je pretlač na čílskych známkach z roku 1905 a 1910. Tento ostrov bol v tej dobe trestaneckou kolóniou. Známky sa používali na korešpondenciu s ministerstvom spravodlivosti. Ich iniciátorom bol Alvaro Casanova, ktorý stál tiež za služobnými známkami ministerstva námorníctva z rokov 1906 - 1907.

Valparaiso je uvedené na doplatných známkach z rokov 1894 - 1896. Známky boli vyrobené vo Valparaise a zrejme aj tam používané, nakoľko pošta zo zahraničia bola vykladaná práve v tomto prístave.

Talca je definitívna povinne príplatková známka z roku 1942, ktorá bola povinne požívaná na všetkej korešpondencii v tejto provincii. Výnos bol určený na krytie nákladov na oslavy 200. výročia založenia rovnomenného mesta.

Ďalšou notoricky známou známkou je Tierra del Fuego – Ohňová zem. Dnes však územie patrí Argentíne.

V Čile sa používali aj známky leteckej spoločnosti SCADTA s pretlačou CH (pozri článok SCADTA).
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov