Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 3/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

29. 12. 2023

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Fragments from Chile

Postage stamp territories - Fragments from Chile
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 28. 01. 2011 02:30

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Článok venovaný známkovým územiam juhoamerickej krajiny Čile.


Čile vyzerá na prvý pohľad ako jednoduchá ZZ, podrobnejšie štúdium však ukáže niekoľko úskalí.

Bežným omylom je považovať za známky Tacny a Aricy peruánske povinne príplatkové známky s textom PRO Tacna y Arica. To PRO neznamená, že známky sú určené pre tieto 2 územia, ale že výnos z ich predaja bol určený na úhradu nákladov plebiscitu. Skutočnou známkou Tacny a Aricy je peruánska známka s pretlačou Plebiscito Mi. 216. Táto sa používala na lodi Ucayali, kotviacej počas prípravy plebiscitu v Arice. Zmluvou z Limy z roku 1929 sa nakoniec Čile s Peru dohodli na rozdelení územia tak, že Arica je dnes v Čile, Tacna v Peru.

Islas de Juan Fernandez (Ostrovy Juana Fernandeza) je pretlač na známkach Mi. 75 - 78 z roku 1910. Je to súostrovie, ktorého hlavnými ostrovmi sú, ako vás asi neprekvapí, Robinson Crusoe a Alejandro Selkirk. V dobe vydania známok sa však volali Más a Tierra (bližšie k zemi) a Más Afuera (ďalej mimo). Zberateľov ZZ iste potešia, platnosť však mali na celom území Čile. Obdobne ako neskôr vydané známky s textami Teritorio Insular Chileno, Antartica Chilena či Isla de Pascua (Veľkonočný ostrov).

Znamkove zeme Znamkove zeme

Isla de Más Afuera je pretlač na čílskych známkach z roku 1905 a 1910. Tento ostrov bol v tej dobe trestaneckou kolóniou. Známky sa používali na korešpondenciu s ministerstvom spravodlivosti. Ich iniciátorom bol Alvaro Casanova, ktorý stál tiež za služobnými známkami ministerstva námorníctva z rokov 1906 - 1907.

Valparaiso je uvedené na doplatných známkach z rokov 1894 - 1896. Známky boli vyrobené vo Valparaise a zrejme aj tam používané, nakoľko pošta zo zahraničia bola vykladaná práve v tomto prístave.

Talca je definitívna povinne príplatková známka z roku 1942, ktorá bola povinne požívaná na všetkej korešpondencii v tejto provincii. Výnos bol určený na krytie nákladov na oslavy 200. výročia založenia rovnomenného mesta.

Ďalšou notoricky známou známkou je Tierra del Fuego – Ohňová zem. Dnes však územie patrí Argentíne.

V Čile sa používali aj známky leteckej spoločnosti SCADTA s pretlačou CH (pozri článok SCADTA).
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists