Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Kalvárii v Banskej Štiavnici

14. 09. 2021

Poštová známka:
Známka deťom

Známka deťom
Deň vydania: 31. 05. 2006
 

Poštová známka venovaná deťom vytlačená podľa detského výtvarného návrhu.
Deň vydania: 31. 5. 2006 (koniec platnosti 31. 12. 2009)
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 27 x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu: Jozef Šurkala
Grafická úprava: akad. mal. Robert Hromec ArtD.
Tlačiareň: Állami Nyomda Nyrt., Maďarsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 4 mil.
WNS: SK011.06


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov