Nedeľná filatelistická a numizmatická burza v Bratislave

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú a numizmatickú burzu v Bratislave (zmena miesta konania!)

06. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
Zlatí chlapci so striebrom na krku

Zlatí chlapci so striebrom na krku
Deň používania: 21. 05. 2012
 

Príležitostná pečiatka používaná pri príležitosti príjazdu strieborných slovenských hokejistov z Majstrovstiev sveta v hokeji 2012.
Deň používania: 21. 5. 2012
Pošta: Bratislava 1
Farba: modrá
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: ZLATÍ CHLAPCI SO STRIEBROM NA KRKU
Obrazový motív: Ruka s víťazným "V".


Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov