Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Pohľadnice:
Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka
Autor: Juraj Jurikovič
Publikované: 19. 03. 2023 09:49

Priblíženie života a pohľadnicovej tvorby Františka Parolka, ktorý sa celý život venoval fotografii a kresleniu a má nesmiernu zásluhu na tvorbe česko-slovenských pohľadníc a známok légii v Rusku.Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka


Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

František ParolekFrantišek Parolek sa narodil 28. 7. 1882 v Staré Hutě (obec v Česku v okrese Příbram v Stredočeskom kraj) v rodine domkára Cyrila Payrolka.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Rodný list Františka Parolka (kniha narodenia)Od mladosti bol umelecky nadaný, ale žiadnu školu tohto smeru nenavštevoval. Pracovné príležitosti hľadal predovšetkým vo vzdialenejších krajinách ako v Haliči alebo na Ukrajine. Spolu s mladším bratom Klementom sa živili výzdobou kostolov a podieľali sa aj na výzdobe kyjevského divadla.

V roku 1914 bol v Rusku a tu ho aj zastihol začiatok 1. svetovej vojny. V auguste toho istého roka sa prihlásil do Českej družiny a podobne ako ostatní výtvarníci pôsobil aj on v Ruskej armáde ako prieskumník a jeho úkolom bolo zakresľovanie nepriateľských pozícii a tiež vojenských máp. V roku 1917 sa zaslúžil o založenie a vybavenie fotografického laboratória pri Československej streleckej brigáde.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

V zemľanke Českej družiny (1925)V júli 1917 sa zúčastnil bitky u Zborova, ktorej priebeh so svojou skupinou dôkladne fotograficky zdokumentoval.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

V zborovských zákopochPo boľševickom prevrate sa dostal s ostatnými legionármi na Sibír. Tam sa venoval umeleckej činnosti a tu vzniklo šesť jeho ilustrovaných pohľadníc.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka
Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka


Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka
Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka


Bol úzko spätý s činnosťou tzv. Pochodové tiskárny a litografické dílny (*), ktorá bola umiestnená vo vagóne vlaku. Bývali a pracovali v tzv. tepluškách, čo boli zateplené vagóny. Súčasťou boli aj maliari a grafici Petr Pištěka, Jindřich Vlček, Ota Matoušek a mnohí ďalší. Boli to práve oni, ktorí vytvorili ilustrované časopisy Houpačky a Sirotek. Vydávali osvetové knihy, učebnice, romány, poéziu a vytvárali grafiku vrátane poštových známok a bankoviek.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka


V Irkutsku sa zoznámil zo svojou budúcou ženou Dagmar Salminšovou, ktorá pochádzala z Rigy. Tam sa s ňou v roku 1919 oženil a o rok neskôr prišli manželia Parolkovy späť, už do Československa.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka


Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Žiadosť o sobáš a jeho schválenieUsadili sa v legionárskej kolónii v Podolí. Postupne sa im narodili tri deti Radegast, Mojmír a dcéra Dagmar. Po vojne zostal v armáde a patril k zakladateľom Památniku odboje.

V roku 1926 vo veku 43 rokov zomrel na tuberkulózu. O tri roky ho nasledovala aj jeho manželka.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka
Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Úmrtný list Františka Parolka a miesto jeho posledného odpočinkuFrantišek Parolek sa skoro celý život venoval fotografii a kresleniu a má nesmiernu zásluhu na tvorbe česko-slovenských pohľadníc a známok légii v Rusku.


Obrazové predlohy:


» Vojenský historický ústav Praha

» Národní muzeum Praha (spravuje pozostalosť F. Paroubka)

» Depozitár zámku Buchlovice


Literatúra:


» Ilona Krbcová, Z deniku umělecké skupiny Františka Parolka, Histórie a vojenstvý LX,2,2011 s. 120 – 123

» Platon Dějev, Výtvarnici legionáři, Praha 1937

» Radegast Parolek, Mé krásne i kruté 20. století, Academia, Praha 2013

» Monografie československých známek a poštovní historie 7 díl, s. 249, 250, 257, 258

» Litografia (Wikipédia)(*)

Litografia (litografická tlač) je založená na princípe vzájomného odpudzovania mastnoty a vody. Základným materiálom je litografický kameň alebo kamenná doska s úplne rovným povrchom. Na litografický kameň sa kreslí litografickou ceruzkou, litografickým tušom a inými materiálmi. Pokreslené miesta určené na odtláčanie priťahujú mastnotu – prijímajú farbu. Miesta, ktoré sa neodtlačia, priťahujú vodu a odpudzujú tlačiarenskú farbu. Na navlhčený litografický kameň sa položí papier a odtláča sa pomocou tlačiarenského lisu.Žilinská univerzita v Žiline

Článok vychádza z ročníkovej práce Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka študenta-autora Juraja Jurikoviča, ktorú vypracoval v rámci vzdelávacieho programu Zberateľstvo na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2021/2022 - koordinátor: Ing. Martina Kardošová-Kapitulíková, lektor: Dr. Vojtech Jankovič.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov