Coach trip to the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France)

Information on the coach tour to attend the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France).

12. 02. 2023

Pictorial Postcards:
The life and postcard work of Frantisek Parolek

The life and postcard work of Frantisek Parolek
Author: Juraj Jurikovič
Published: 19. 03. 2023 09:49

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

A closer look at the life and postcard creation of Frantisek Paroleka, who devoted his whole life to photography and drawing and has immense merit in the creation of Czech-Slovak postcards and stamps for the legions in Russia.Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka


Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

František ParolekFrantišek Parolek sa narodil 28. 7. 1882 v Staré Hutě (obec v Česku v okrese Příbram v Stredočeskom kraj) v rodine domkára Cyrila Payrolka.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Rodný list Františka Parolka (kniha narodenia)Od mladosti bol umelecky nadaný, ale žiadnu školu tohto smeru nenavštevoval. Pracovné príležitosti hľadal predovšetkým vo vzdialenejších krajinách ako v Haliči alebo na Ukrajine. Spolu s mladším bratom Klementom sa živili výzdobou kostolov a podieľali sa aj na výzdobe kyjevského divadla.

V roku 1914 bol v Rusku a tu ho aj zastihol začiatok 1. svetovej vojny. V auguste toho istého roka sa prihlásil do Českej družiny a podobne ako ostatní výtvarníci pôsobil aj on v Ruskej armáde ako prieskumník a jeho úkolom bolo zakresľovanie nepriateľských pozícii a tiež vojenských máp. V roku 1917 sa zaslúžil o založenie a vybavenie fotografického laboratória pri Československej streleckej brigáde.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

V zemľanke Českej družiny (1925)V júli 1917 sa zúčastnil bitky u Zborova, ktorej priebeh so svojou skupinou dôkladne fotograficky zdokumentoval.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

V zborovských zákopochPo boľševickom prevrate sa dostal s ostatnými legionármi na Sibír. Tam sa venoval umeleckej činnosti a tu vzniklo šesť jeho ilustrovaných pohľadníc.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka
Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka


Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka
Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka


Bol úzko spätý s činnosťou tzv. Pochodové tiskárny a litografické dílny (*), ktorá bola umiestnená vo vagóne vlaku. Bývali a pracovali v tzv. tepluškách, čo boli zateplené vagóny. Súčasťou boli aj maliari a grafici Petr Pištěka, Jindřich Vlček, Ota Matoušek a mnohí ďalší. Boli to práve oni, ktorí vytvorili ilustrované časopisy Houpačky a Sirotek. Vydávali osvetové knihy, učebnice, romány, poéziu a vytvárali grafiku vrátane poštových známok a bankoviek.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka


V Irkutsku sa zoznámil zo svojou budúcou ženou Dagmar Salminšovou, ktorá pochádzala z Rigy. Tam sa s ňou v roku 1919 oženil a o rok neskôr prišli manželia Parolkovy späť, už do Československa.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka


Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Žiadosť o sobáš a jeho schválenieUsadili sa v legionárskej kolónii v Podolí. Postupne sa im narodili tri deti Radegast, Mojmír a dcéra Dagmar. Po vojne zostal v armáde a patril k zakladateľom Památniku odboje.

V roku 1926 vo veku 43 rokov zomrel na tuberkulózu. O tri roky ho nasledovala aj jeho manželka.

Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka
Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Úmrtný list Františka Parolka a miesto jeho posledného odpočinkuFrantišek Parolek sa skoro celý život venoval fotografii a kresleniu a má nesmiernu zásluhu na tvorbe česko-slovenských pohľadníc a známok légii v Rusku.


Obrazové predlohy:


» Vojenský historický ústav Praha

» Národní muzeum Praha (spravuje pozostalosť F. Paroubka)

» Depozitár zámku Buchlovice


Literatúra:


» Ilona Krbcová, Z deniku umělecké skupiny Františka Parolka, Histórie a vojenstvý LX,2,2011 s. 120 – 123

» Platon Dějev, Výtvarnici legionáři, Praha 1937

» Radegast Parolek, Mé krásne i kruté 20. století, Academia, Praha 2013

» Monografie československých známek a poštovní historie 7 díl, s. 249, 250, 257, 258

» Litografia (Wikipédia)(*)

Litografia (litografická tlač) je založená na princípe vzájomného odpudzovania mastnoty a vody. Základným materiálom je litografický kameň alebo kamenná doska s úplne rovným povrchom. Na litografický kameň sa kreslí litografickou ceruzkou, litografickým tušom a inými materiálmi. Pokreslené miesta určené na odtláčanie priťahujú mastnotu – prijímajú farbu. Miesta, ktoré sa neodtlačia, priťahujú vodu a odpudzujú tlačiarenskú farbu. Na navlhčený litografický kameň sa položí papier a odtláča sa pomocou tlačiarenského lisu.Žilinská univerzita v Žiline

Článok vychádza z ročníkovej práce Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka študenta-autora Juraja Jurikoviča, ktorú vypracoval v rámci vzdelávacieho programu Zberateľstvo na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2021/2022 - koordinátor: Ing. Martina Kardošová-Kapitulíková, lektor: Dr. Vojtech Jankovič.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists