Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 9. 7. 2020).

09. 07. 2020

Celinová obálka s prítlačou:
Žilinská synoda 1610 - 2010

Žilinská synoda 1610 - 2010
Deň vydania: 30. 03. 2010
 

Celinová obálka Veľkomoravský šperk s prítlačou Žilinská synoda 1610 - 2010.
Celinová obálka Veľkomoravský šperk s prítlačou
Žilinská synoda 1610 - 2010


Deň vydania: 30. 3. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Peter Augustovič
Autor prítlače: Stanislav Lajda
Predajná cena: 0,57 €

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov