EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom Fauny a flóry tatranských plies.

26. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
Žilinská detská univerzita 2017

Žilinská detská univerzita 2017
Deň používania: 14. 07. 2017
 
Pošta: ŽILINA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Žiline pri príležitosti otvorenia Žilinskej detskej univerzity na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity.


Textový motív: Žilinská / detská / univerzita / ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA / ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Obrazový motív: Drobné emotikony v niektorých písmenách.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov