Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Poštová známka:
Žilina (výplatná)

Žilina (výplatná)
Deň vydania: 15. 04. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 9 Sk
Rozmery známky: 19 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Výplatná poštová známka Žilina s vyobrazením dominánt mesta Žilina


Textový motív: ŽILINA

Obrazový motív: Panoráma Katedrály Najsvätejšej Trojice (ľudovo Farský kostol), erb mesta Žilina.

Tematický popis a súvislosti:

Žilina - jedno z najstarších slovenských miest, jeho územie bolo osídlené už v paleolite. Prvá zmienka o Žiline ako meste pochádza z roku 1312, na kráľovské mesto ju povýšil kráľ Karol Róbert v roku 1321. Stredoeurópsky význam má Privilégium pre žilinských Slovákov z roku 1381 vydané kráľom Ľudovítom Veľkým pri návšteve mesta 7. mája 1381. Listina sa zachovala v opise z roku 1431, bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Žilinská mestská kniha z rokov 1378- 1524 je najstaršou jazykovou a právnou pamiatkou Slovenska a má stredoeurópsky význam. Zátišie so Žilinskou mestskou knihou a Privilégiom pre žilinských Slovákov je zobrazené na FDC. Na známke je zobrazená panoráma farského kostola, charakteristický pohľad z priestoru nazývaného Pod farou na dve mohutné kamenné veže. Kostol vznikol prestavbou objektu z 13. str., nižšia Burianova veža je jednou z najstarších renesančných zvoníc na Slovensku. Erb mesta pochádza z 13. storočia a patrí k najstarším na Slovensku. Jeho heraldická hodnota spočíva v tom, že ide o klasický erb so symbolom - dvojkrížom v strede, ktorý sa nedotýka okrajov erbu.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov