Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Filatelistická knižná literatúra:
Kolektív: Zborník prednášok 2016 - 2017 (knižná informácia)

Kolektív: Zborník prednášok 2016 - 2017 (knižná informácia)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 03. 2020 17:21

Informácia o vydaní knižnej publikácie Zborník prednášok 2016 - 2017, ktorú vydala Slovenská filatelistická akadémia v edícii Filatelistických príručiek.


Zborník prednášok 2016 - 2017Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017


Názov: Zborník prednášok 2016 - 2017c

Autor: kolektív autorov

Vydala Slovenská filatelistická akadémia ako svoju 22. publikáciu v r. 2017
Vydanie prvé, náklad 60 ks
Zostavil a redakčná úprava: Ivan Tvrdý
Obálka: Zdenka Palkechová
Tlač: PN print s.r.o. Piešťany
Rok vydania: 2017
Počet strán: 78
Formát: Formát A5 na výšku
Väzba: Mäkká
ISBN 978-80-972642-2-2

NepredajnéPopis


Publikácia Zborník prednášok 2016 - 2017 vyšla ako 22. pokračovanie edičného radu odborných publikácií Filatelistické štúdie Slovenskej filatelistickej akadémie. Prináša prehľad prednášok z dvoch ročníkov prednáškových seminárov akadémie. Žiaľ, dve prednášky nie sú zaradené vôbec, s prísľubom ich publikovania v blízkej budúcnosti, tretia obsahuje odkaz na prezentáciu na stránkach Ministerstva dopravy a výstavby SR a keďže štvrtá bola prehľadom prehľadom obsahu 16. zväzku Filatelistických štúdií Slovenskej filatelistickej akadémie s názvom Zväz slovenských filatelistických spolkov (1943 - 1952), nie je tu uvedené prakticky nič (ani obsah, prípadne abstrakt publikácie) a prípadný záujemca ji ju musí zohnať samostatne.

Tieto skutočnosti aspoň trochu vysvetľuje informácia na zadnej strane publikácie:

Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017

Citácia zo zadnej strany obalu publikácie.
Obsah


2016


Niekoľko poznámok k vzniku Poštového múzea v Banskej Bystrici (PhDr. Štefan Kollár)


Podrobný prehľad histórie a významných míľnikov Poštového múzea v Banskej Bystrici doplnený veľkým množstvom dokumentačných fotografií a kópií dôležitých dokumentov.


Zväz slovenských filatelistických spolkov (JUDr. Otto Gáťa)


... nezaradené


26. Kongres UPU Istanbul 2016 (Ing. Jarmila Brichtová)


... zaradený odkaz na internatovú stránku Ministerstva dopravy a výstavby SR: Správa o účasti delegácie Slovenskej republiky na 26. svetovom poštovom kongrese v Istanbule 2016 a záverečných dokumentoch a ich implementácii v podmienkach Slovenskej republiky (žiaľ, uvedený odkaz nie je funkčný - stránka neexistuje).


Slováci na Medzinárodnej filatelistickej výstave Buenos Aires ´80 (Jozef Korený)


Trochu smutná spomienka na účasť, resp. neúčasť súťažných exponátov troch slovenských vystavovateľov (Československo - JUDr. Svätopluk Šablatúra, Československo od roku 1945 - MUDr. Júlis Bárdoš a Veľká Británia 1840 - 1901 - Jozef Korený) na Medzinárodnej filatelistickej výstave Buenos Aires ´80.


2017

Pohľadnice ako dokument významnej udalosti, objektu, osobnosti, či žijúcej osoby (Alexander Urminský)


Kvalitná prednáška doplnená ukážkami dokumentačných pohľadníc.


Slovensko v I. svetovej vojne filatelistická dokumentácia (Ing. Miroslav Bachratý)


... nezaradené


Obrátené rámcové zúbkovanie čs., cz. a sk známok tlačených na stroji WIFAG (Miroslav Gerec)


... nezaradené


Vzácnosti a zaujímavosti použitia rakúskych známok v r. 1850 - 1867 na Slovensku (Peter Severin)


Kvalitná prednáška doplnená ukážkami unikátnych poštovo-historický celistvostí zo zbierky autora.
Zhrnutie


Na záver treba konštatovať, že tie prednášky, ktoré sú zverejnené majú vysokú kvalitu a dokumentačnú hodnotu so zaujímavým obsahom. Preto veľká škoda, že ostatné prednášky nemohli byť zaradené, čím utrpela obahová kvalita celej publikácie.Príloha: Fotodokumentácia z prednáškového seminára 2017


Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017

Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017

Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017

Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017

Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017

Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017


------------------------------------
Poznámka pod čiarou: Je zarážajúce, že v publikácií nie je ani slovkom spomenutý Zväz slovenských filatelistov, prostredníctvom ktorého dokázala Slovenská filatelistická akadémia čerpať finančné zdroje na svoju činnosť a hlavne na vydávanie svojich odborných publikácií vrátane tohto zborníka.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov