Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Philatelic book literature:
Team: Lecture Proceedings 2016 - 2017 (book information)

Team: Lecture Proceedings 2016 - 2017 (book information)
Author: Vojtech Jankovič
Published: 27. 03. 2020 17:21

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of the book Lecture Proceedings 2016 - 2017 published by the Slovak Philatelic Academy in the edition of Philatelic Handbooks.


Zborník prednášok 2016 - 2017Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017


Názov: Zborník prednášok 2016 - 2017c

Autor: kolektív autorov

Vydala Slovenská filatelistická akadémia ako svoju 22. publikáciu v r. 2017
Vydanie prvé, náklad 60 ks
Zostavil a redakčná úprava: Ivan Tvrdý
Obálka: Zdenka Palkechová
Tlač: PN print s.r.o. Piešťany
Rok vydania: 2017
Počet strán: 78
Formát: Formát A5 na výšku
Väzba: Mäkká
ISBN 978-80-972642-2-2

NepredajnéPopis


Publikácia Zborník prednášok 2016 - 2017 vyšla ako 22. pokračovanie edičného radu odborných publikácií Filatelistické štúdie Slovenskej filatelistickej akadémie. Prináša prehľad prednášok z dvoch ročníkov prednáškových seminárov akadémie. Žiaľ, dve prednášky nie sú zaradené vôbec, s prísľubom ich publikovania v blízkej budúcnosti, tretia obsahuje odkaz na prezentáciu na stránkach Ministerstva dopravy a výstavby SR a keďže štvrtá bola prehľadom prehľadom obsahu 16. zväzku Filatelistických štúdií Slovenskej filatelistickej akadémie s názvom Zväz slovenských filatelistických spolkov (1943 - 1952), nie je tu uvedené prakticky nič (ani obsah, prípadne abstrakt publikácie) a prípadný záujemca ji ju musí zohnať samostatne.

Tieto skutočnosti aspoň trochu vysvetľuje informácia na zadnej strane publikácie:

Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017

Citácia zo zadnej strany obalu publikácie.
Obsah


2016


Niekoľko poznámok k vzniku Poštového múzea v Banskej Bystrici (PhDr. Štefan Kollár)


Podrobný prehľad histórie a významných míľnikov Poštového múzea v Banskej Bystrici doplnený veľkým množstvom dokumentačných fotografií a kópií dôležitých dokumentov.


Zväz slovenských filatelistických spolkov (JUDr. Otto Gáťa)


... nezaradené


26. Kongres UPU Istanbul 2016 (Ing. Jarmila Brichtová)


... zaradený odkaz na internatovú stránku Ministerstva dopravy a výstavby SR: Správa o účasti delegácie Slovenskej republiky na 26. svetovom poštovom kongrese v Istanbule 2016 a záverečných dokumentoch a ich implementácii v podmienkach Slovenskej republiky (žiaľ, uvedený odkaz nie je funkčný - stránka neexistuje).


Slováci na Medzinárodnej filatelistickej výstave Buenos Aires ´80 (Jozef Korený)


Trochu smutná spomienka na účasť, resp. neúčasť súťažných exponátov troch slovenských vystavovateľov (Československo - JUDr. Svätopluk Šablatúra, Československo od roku 1945 - MUDr. Júlis Bárdoš a Veľká Británia 1840 - 1901 - Jozef Korený) na Medzinárodnej filatelistickej výstave Buenos Aires ´80.


2017

Pohľadnice ako dokument významnej udalosti, objektu, osobnosti, či žijúcej osoby (Alexander Urminský)


Kvalitná prednáška doplnená ukážkami dokumentačných pohľadníc.


Slovensko v I. svetovej vojne filatelistická dokumentácia (Ing. Miroslav Bachratý)


... nezaradené


Obrátené rámcové zúbkovanie čs., cz. a sk známok tlačených na stroji WIFAG (Miroslav Gerec)


... nezaradené


Vzácnosti a zaujímavosti použitia rakúskych známok v r. 1850 - 1867 na Slovensku (Peter Severin)


Kvalitná prednáška doplnená ukážkami unikátnych poštovo-historický celistvostí zo zbierky autora.
Zhrnutie


Na záver treba konštatovať, že tie prednášky, ktoré sú zverejnené majú vysokú kvalitu a dokumentačnú hodnotu so zaujímavým obsahom. Preto veľká škoda, že ostatné prednášky nemohli byť zaradené, čím utrpela obahová kvalita celej publikácie.Príloha: Fotodokumentácia z prednáškového seminára 2017


Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017

Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017

Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017

Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017

Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017

Slovenská filatelistická akadémia - Zborník prednášok 2016 - 2017


------------------------------------
Poznámka pod čiarou: Je zarážajúce, že v publikácií nie je ani slovkom spomenutý Zväz slovenských filatelistov, prostredníctvom ktorého dokázala Slovenská filatelistická akadémia čerpať finančné zdroje na svoju činnosť a hlavne na vydávanie svojich odborných publikácií vrátane tohto zborníka.
Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists