Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Zberateľské burzy:
Zberateľská burza v Klatovoch (Česko)

Zberateľská burza v Klatovoch (Česko)
Miesto: MKS Kulturní dům Družba, Domažlická 767, Klatovy (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 28. 03. 2020

Pozvanie na zberateľskú burzu filatelie a pohľadníc v Klatovoch (Česká republika).


Čas konania: 8:00 - 11:30

Organizátor: KF 03-06 KlatovyMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov