Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Zájazd na zberateľský veľtrh VERONAFIL 2012 vo Verone

Zájazd na zberateľský veľtrh VERONAFIL 2012 vo Verone
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 06. 03. 2012 12:19

Informácia o autobusovom zájazde na zberateľský veľtrh VERONAFIL 2012 vo Verone (Taliansko).

Vďaka iniciatíve našich kolegov, cestovná kancelária PAXTRAVEL organizuje autobusový zájazd na jeden z najväčších európskych zberateľských veľtrhov VERONAFIL 2012 vo Verone. Zájazd je koncipovaný tak, aby sa ho mohli zúčastniť aj partneri a rodinní príslušníci, ktorí majú možnosť venovať aj iným ako zberateľským aktivitám (celodenná prehliadka mesta s odborným sprievodcom, nakupovanie, individuálny program).

Termín zájazdu je 24. - 26. mája 2012 s odchodom a príchodom v Bratislave. Viac informácií s možnosťou prihlásiť sa na zájazd nájdete na stránke CK PAXTOUR VERONA - zberateľský veľtrh.

Viac informácií o samotnom veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke VERONAFIL.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov