Interest in the entires and covers of Zvolen companies

I am interested in the purchase of postal material - postal cards, entires, covers of Zvolen companies...

15. 05. 2023

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Coach trip to the VERONAFIL 2012 collectors fair in Verona

Coach trip to the VERONAFIL 2012 collectors fair in Verona
Author: Vojtech Jankovič
Published: 06. 03. 2012 12:19

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on bus tours to VERONAFIL 2012 Collectors Fair in Verona (Italy).

Vďaka iniciatíve našich kolegov, cestovná kancelária PAXTRAVEL organizuje autobusový zájazd na jeden z najväčších európskych zberateľských veľtrhov VERONAFIL 2012 vo Verone. Zájazd je koncipovaný tak, aby sa ho mohli zúčastniť aj partneri a rodinní príslušníci, ktorí majú možnosť venovať aj iným ako zberateľským aktivitám (celodenná prehliadka mesta s odborným sprievodcom, nakupovanie, individuálny program).

Termín zájazdu je 24. - 26. mája 2012 s odchodom a príchodom v Bratislave. Viac informácií s možnosťou prihlásiť sa na zájazd nájdete na stránke CK PAXTOUR VERONA - zberateľský veľtrh.

Viac informácií o samotnom veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke VERONAFIL.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists